czwartek, 08 grudnia 2022

140-lecie OSP w Mławie

W piątek 15 października 2021 roku odbyły się główne uroczystości obchodów 140-lecia OSP Mława przy ul. Padlewskiego. Tego dnia odbyło się symboliczne otwarcie skweru poprzez nadanie imienia dh Zygmunta Wiśniewskiego u zbiegu ulic Narutowicza i Padlewskiego. Następnie zaproszeni goście zwiedzili strażnicę Ochotniczej Straży Pożarnej i przemaszerowali do kościoła pw. św. Trójcy w Mławie, gdzie odbyła się msza święta pod przewodnictwem biskupa płockiego Piotra Libery.

Po zakończeniu mszy świętej ks. biskup poświęcił podnośnik hydrauliczny SH 38. Następnie strażacy i goście udali się do sali kina „KOSMOS”, gdzie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji jubileuszu. Dowódca uroczystości złożył meldunek Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Mławie dh Włodzimierzowi Wojnarowskiemu.

Po wprowadzeniu sztandarów i odegraniu hymnu państwowego Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie dh Tomasz Maciejewski przywitał przybyłych gości, a Prezes Honorowy tej jednostki dh Jerzy Kwiecień przedstawił jej rys historyczny. Następnie głos zabrali: Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Mławie dh Włodzimierz Wojnarowski oraz Burmistrz Miasta Mława Sławomir Kowalewski.

W dalszej części została przedstawiona przez Komendanta Powiatowego PSP w Mławie st. bryg. Zbigniewa Kąpińskiego prezentacja multimedialna dotycząca znaczenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym na szczeblu powiatu mławskiego. Część prezentacji poświęconą działalności Ochotniczej Straży Pożarnej przedstawił Prezes jednostki dh Tomasz Maciejewski, który podziękował Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciejowi Wąsikowi za wsparcie w pozyskaniu podnośnika hydraulicznego SH 38.

W trakcie jubileuszu wręczono medale „Zasłużony Strażak 2021 roku”, pamiątkowe statuetki dla osób wspierających działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie, podziękowania dla osób z komitetu organizacyjnego oraz dla osób, które zapoczątkowały działalność operacyjną tej jednostki. Wręczono również nagrody za udział w konkursie plastycznym i literackim na 140 rocznicę powstania mławskiej Ochotniczej Straży Pożarnej. Każdy uczestnik uroczystości otrzymał wydaną przez Mławski Urząd Miasta okolicznościową publikację z okazji jubileuszu.

Na zakończenie uroczystej zbiórki głos zabrali zaproszeni goście dziękując ochotnikom za pełną poświęcenia służbę.

Obchody zakończyły się zwiedzaniem wystawy czasowej w Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie, pt. „Superbohaterowie w 140-lecie OSP w Mławie”.

W uroczystości udział wzięli m.in.: Anna Cicholska – Posłanka na Sejm RP, Jan Maria Jackowski – Senator RP, Michał Orliński – Dyrektor Biura Poselskiego Ministra Macieja Małeckiego, Konrad Wojnarowski – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, st. bryg. Grzegorz Janik – przedstawiciel Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Jerzy Rakowski – Starosta Mławski, Sławomir Kowalewski – Burmistrz Miasta Mława, st. bryg. Zbigniew Kąpiński – Komendant PSP w Mławie, mł. bryg. Mirosław Wójcik – Z-ca Komendanta PSP w Mławie, insp. Artur Ryfiński – Komendant Powiatowy Policji w Mławie, podinsp. Krzysztof Hincman – Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Mławie, dh Włodzimierz Wojnarowski – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP.

Z okazji 140-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie druhom oraz druhnom składamy najserdeczniejsze życzenia. Dziękujemy za codzienną, społeczną służbę i wsparcie operacyjne Państwowej Straży Pożarnej podczas likwidacji zdarzeń.

Opracowanie: KP PSP w Mławie


Zobacz również