czwartek, 13 maja 2021

2400 maseczek do stołecznych DPS przekazała Służba Więzienna w minionym tygodniu

Pięć Domów Pomocy Społecznej wsparli zaledwie w ciągu czterech dni Funkcjonariusze Służby Więziennej z Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie, w

Pięć Domów Pomocy Społecznej wsparli zaledwie w ciągu czterech dni Funkcjonariusze Służby Więziennej z Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie, w ramach działań pomocowych Służby Więziennej i Ministerstwa Sprawiedliwości pod hasłem #ResortSprawiedliwościPomaga.

Domy Pomocy Społecznej to miejsca szczególnie narażone na możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa, zarażenie nim może mieć tragiczne skutki dla osób tam przebywających, dlatego ochrona seniorów przebywających w DPS-ach jest szczególnie ważna. Zorganizowana akcja niesienia pomocy najbardziej potrzebującym w tym trudnym czasie zainicjowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości pod nazwą ,,Resort Sprawiedliwości Pomaga” skutkuje kolejnymi działaniami pomocowymi realizowanymi przez Służbę Więzienną.

Tylko w tym tygodniu maseczki ochronne uszyte w grochowskim areszcie trafiły do DPS „Pomocna Dłoń” – 500 szt., DPS „Pracownika Oświaty w Warszawie” – 400 szt., DPS „im. Matysiaków w Warszawie” – 500szt., DPS „Na Przedwiośniu” – 500 szt. oraz DPS “Syrena” w Warszawie – 500 szt. Maseczki uszyte zostały w ramach stworzonego przez funkcjonariuszy Służby Więziennej programu resocjalizacji „MASKA”. W programie bierze udział 16 kobiet odbywających karę pozbawienia wolności. Proces szycia maseczek ochronnych odbywa się przy zachowaniu niezbędnych zasad higieny. Zajęcia maja formę warsztatów w ramach których osadzone podnoszą swoją świadomość w zakresie chorób zakaźnych oraz przestrzegania zasad higieny osobistej w kontekście zagrożenia jakim jest koronawirus, kształtują umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych oraz uświadamiają znaczenie konkretnych zachowań dla niesienia pomocy społecznej. Udział w akcjach społecznych i charytatywnych uczy pokory wobec życia, wzbudza poczucie własnej wartości, uwrażliwia na potrzeby innych, integruje społecznie, uczy empatii i większej wrażliwości na problemy i potrzeby innych a przede wszystkim tego, że wspólnie możemy zrobić więcej. Pandemia koronawirusa to wielka próba dla całego społeczeństwa. Dzisiaj znikają bariery, znikają kraty-pozostaje jeden cel…wspólny cel… pokonać epidemię!!!

W ramach akcji zainicjowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Służbę Więzienną #ResortSprawiedliwościPomaga uszyte maseczki zostały przekazane na ręce pracowników stołecznych Domów Opieki Społecznej aby zarówno personel jak i pensjonariusze mogli skuteczniej chronić się przed zarażeniem COVID-19.

W ubiegłym tygodniu funkcjonariusze Służby Więziennej z Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie przekazali 250 szt. maseczek ochronnych Społecznemu Komitetowi Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu „Zośka” i „Parasol”.

To nie koniec pomocy zza krat, w przyszłym tygodniu kolejne partie maseczek uszytych w Areszcie Śledczym w Warszawie Grochowie trafią do potrzebujących.


Nasi partnerzy