wtorek, 20 kwietnia 2021

400 tysięcy złotych na zakup karetki dla Mławy

400 tysięcy złotych dotacji na zakup nowoczesnej karetki pogotowia ratunkowego otrzymały władze Miasta Mławy w ramach realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia „Programu wymiany ambulansów”. Umowę z samorządem, w imieniu Ministra Zdrowia podpisał Szef Gabinetu Politycznego Ministra Zdrowia Przemysław Humięcki.

W uroczystości podpisania umowy na przyznanie dotacji na zakup nowej karetki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie uczestniczyli m.in. Poseł na Sejm RP Anna Cicholska, Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł, Starosta Mławski Jerzy Ryszard Rakowski, Burmistrz Miasta Mławy Sławomir Kowalewski, Dyrektor Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej Akademii Technicznej dr inż. Joanna Jasińska, Kierownik Delegatury MUW w Ciechanowie Robert Kochański.

W trakcie wydarzenia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie otrzymał certyfikat, potwierdzający, że system zarządzania jakością w tej organizacji spełnia wymagania ISO 9001:2015, w zakresie m.in.: hospitalizacji, opieki paliatywnej i hospicyjnej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

„Program wymiany ambulansów” stanowi kolejny etap reformy systemu ratownictwa medycznego, którego pierwsza faza zakończyła się 1 kwietnia 2019 r. uruchomieniem Państwowego Ratownictwa Medycznego. W zeszłym roku Ministerstwo Zdrowia zrealizowało akcję „Wspieramy SOR-y”, w ramach której do 100 oddziałów ratunkowych w całym kraju przekazano nowy sprzęt niezbędny do ratowania życia.

Z obecnie realizowanego programu skorzystają mieszkańcy wszystkich województw – nowoczesne ambulanse trafią do stacji ratownictwa medycznego w całej Polsce. Kwota dofinansowania, 400 tys. zł na karetkę, pozwoli na zakup nowoczesnych pojazdów przystosowanych do funkcjonowania w systemie ratownictwa medycznego. Budżet programu w 2019 roku wyniósł prawie 80 mln zł.

Do tej pory polskim pacjentom służyły nawet kilkunastoletnie karetki. Co trzeci ambulans w Polsce ma 6 lat lub więcej. Po zakończeniu wymiany w ramach programu średni wiek pojazdu funkcjonującego w systemie spadnie o 30 miesięcy.


Nasi partnerzy