niedziela, 11 kwietnia 2021

Udaremnili wjazd do Polski na sfałszowanych dokumentach

Odmową wjazdu na terytorium Polski zakończyła się podróż sześciu cudzoziemców, usiłujących podstępem dostać się do naszego kraju. Mężczyźni posłużyli się paszportami, w których widniały sfałszowane tytuły pobytowe.

W ostatnim tygodniu funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie wydali sześć decyzji o odmowie wjazdu na terytorium Polski cudzoziemcom posługujących się podrobionymi tytułami pobytowymi. Wśród ujawnionych osób było 4 obywateli Uzbekistanu oraz dwóch obywateli Egiptu. Uzbecy legitymowali się swoimi oryginalnymi paszportami, w których znajdowały się podrobione na wzór oryginalnych francuskie i greckie wizy, z kolei u Egipcjan – niemieckie karty pobytu.

Cudzoziemcom nie zezwolono na przekroczenie granicy RP. Wszyscy otrzymali decyzje o odmowie wjazdu, wobec nich wszczęto także postępowania przygotowawcze w kierunku usiłowania przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom podstępem wykorzystując do tego sfałszowane dokumenty.

Czterech z zatrzymanych mężczyzn po zakończeniu czynności opuściło Polskę, natomiast dwóch obywateli Egiptu, wyraziło wolę ubiegania się o udzielenie im ochrony międzynarodowej na terytorium naszego kraju. Po przyjęciu od cudzoziemców wniosków, komendant PSG Warszawa-Okęcie zwrócił się do sądu o umieszczenie mężczyzn w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli.


Nasi partnerzy