45 nowych funkcjonariuszy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej złożyło rotę ślubowania

8 listopada w sali pod Liberatorem w Muzeum Powstania Warszawskiego 45 nowo przyjętych funkcjonariuszy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, w asyście pocztu sztandarowego oraz w obecności kadry kierowniczej oddziału i zaproszonych gości – przedstawicieli Związku Powstańców Warszawskich, złożyło uroczyste ślubowanie przed Komendantem Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Robertem Baganem.

Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego, odegraniu hymnu państwowego i złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości, głos zabrał Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Robert Bagan. Komendant w swoim wystąpieniu, przede wszystkim pogratulował młodym funkcjonariuszom odważnej i odpowiedzialnej decyzji, jaką jest służba Ojczyźnie. Zaznaczył, że jest to służba wymagająca, niosąca za sobą wiele wyrzeczeń i poświęcenia, a zobowiązanie zawodowe jakie na siebie przyjęli nie tylko będzie miało wpływ na ich przyszłość, ale również na życie i przyszłość innych ludzi.

Od lat – rotę ślubowania – nowo przyjęci funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej mają zaszczyt składać w obecności bohaterów Powstania Warszawskiego. Tym razem, w uroczystości uczestniczył Pan Jerzy Mindziukiewicz ps. „Jur” wiceprezes i skarbnik Prezydium Zarządu Związku Powstańców Warszawskich wraz z Panem Jerzym Substykiem ps. „Jurny” wiceprezesem Związku Powstańców Warszawskich. Pan Jerzy Mindziukiewicz w krótkim wystąpieniu skierowanym do ślubujących, nawiązał do wieloletniej przyjaźni i serdecznych relacji między Związkiem Powstańców Warszawskich a naszym oddziałem, pogratulował funkcjonariuszom odważnej decyzji o wstąpieniu w szeregi naszej formacji, dając wyraz satysfakcji, że to właśnie oni – młodzi i wykształceni ludzie zostali wybrani do tej elitarnej jednostki.

Błogosławieństwa funkcjonariuszom na nową drogę zawodową udzielili Kapelan Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej ks. ppłk SG Ryszard Preuss oraz w imieniu Dziekana Prawosławnego Straży Granicznej księdza ppłk. SG Adama Weremijewicza obecny na ślubowaniu ks. prot. Andrzej Bołbot – Naczelny Prawosławny Kapelan Policji.

Dając świadectwo szacunku dla dziejów i tradycji oraz oddając hołd Bohaterom 1944’ nowi funkcjonariusze złożyli wiązankę kwiatów pod pamiątkową tablicą Muru Pamięci Muzeum Warszawskiego.

Wczorajsza uroczystość była również okazją do wręczenia pamiątkowych monet 30-lecia Straży Granicznej. Gen. bryg. SG Robert Bagan wyróżnił nimi dziesięciu zasłużonych funkcjonariuszy i pracowników Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Po zakończeniu uroczystego apelu, na zaproszenie Zarządu Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych oraz Dyrektora Muzeum Łazienki Królewskie, młodzi adepci wraz z delegacją Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej udali się do Muzeum Łazienki Królewskie, aby wziąć udział w wernisażu wystawy pn. „Koń w formacjach granicznych 1918 – 1939”, upamiętniającej obchody 30-lecia Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych.

Wśród nowych 45 funkcjonariuszy jest 12 kobiet i 33 mężczyzn. Od 14 listopada cała grupa rozpocznie kilkumiesięczne szkolenie podstawowe oraz następujące bezpośrednio po nim szkolenie podoficerskie w ośrodkach szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie oraz Kętrzynie, by po ich ukończeniu, jako kaprale SG, zasilić placówki Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Wszystkich zainteresowanych wstąpieniem w szeregi Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej zapraszamy na stronę – nabór do służby, gdzie można znaleźć wszystkie informacje związane z procedurami rekrutacji do NwOSG, bo szansę na włożenie munduru ma każdy, kto pomyślnie przejdzie procedurę kwalifikacyjną.