Akt oskarżenia wobec 6 cudzoziemców w sprawie prania brudnych pieniędzy

Aktem oskarżenia skierowanym do Sądu Okręgowego w Warszawie zakończyło się postępowanie karne prowadzone przez funkcjonariuszy Straży Granicznej z Placówki SG Warszawa-Okęcie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Śledztwo dotyczyło sześciu cudzoziemców podejrzanych o pranie brudnych pieniędzy oraz inne przestępstwa związane między innymi z fałszerstwem materialnym, ukrywaniem dowodów oraz wyłudzaniem podstępem poświadczenia nieprawdy. Czworgu obywatelom Zimbabwe oraz dwóm Nigeryjczykom

Sprawa swój początek miała w styczniu 2021 roku, kiedy to funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie ujawnili w dwóch przesyłkach pocztowych nadanych z Nigerii do Polski szereg sfałszowanych dokumentów, w tym paszportów krajów afrykańskich m. in. Tanzanii, Gambii, Kenii, Nigerii, Namibii. Zatrzymanie przesyłek rozpoczęło dochodzenie w sprawie pomocnictwa w czynieniu przygotowań do posłużenia się podrobionymi na wzór oryginalny dokumentami (art. 18 § 3 kk w zw. z art. 270 § 3 kk.) Jednak jak się okazało, był to tylko wierzchołek góry lodowej i początek dwuletniego śledztwa.

W wyniku podjętych czynności zatrzymano odbiorcę przesyłek – obywatela Nigerii, a także zabezpieczono 115 kart płatniczych, ponad 20 podrobionych paszportów i praw jazdy różnych krajów oraz dokumentację bankową świadczącą o otwieraniu rachunków bankowych i przeprowadzaniu na nich określonych operacji finansowych.

W dalszym toku prowadzonego postępowania zebrano materiał dowodowy wskazujący na popełnienie przestępstwa prania brudnych pieniędzy (art. 299 § 1 kk.) Postępowania w tego typu sprawach dotyczących tzw. przestępstw gospodarczych, mają często skomplikowany i wielowątkowy charakter. Podobnie było i w tej.

Dokonanie prawidłowych i faktycznych ustaleń niejednokrotnie wiązało się z koniecznością przeprowadzenia wielu czynności procesowych i dowodowych. Z uwagi na złożony charakter sprawy oraz konieczność zwolnienia z tajemnicy bankowej dużej ilości podmiotów, postępowanie zostało przekazane do dalszego prowadzenia Prokuraturze Okręgowej w Warszawie.

Jego efektem było ustalenie, że przestępczy proceder trwał od maja 2020 roku do stycznia 2021 roku i polegał na czynieniu przygotowań do popełnienia czynu polegającego na udaremnieniu lub znacznym utrudnieniu stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pieniężnych lub ich miejsca umieszczenia, w ten sposób, że w trakcie zawierania umowy o prowadzenie rachunków bankowych w różnych bankach podejrzani posługiwali się przed pracownikami banków, jako autentycznymi uprzednio podrobionymi dokumentami w postaci sfałszowanych paszportów różnych krajów afrykańskich i europejskich oraz podrabiali podpisy w miejscu na podpis posiadacza konta, mając pełną świadomość, że na wskazane rachunki bankowe będą wpływały środki finansowe pochodzące z czynów zabronionych.

Prokurator z Wydziału do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Warszawie przedstawił zarzuty dwóm obywatelom Nigerii i czworgu obywatelom Zimbabwe, którzy działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, podejmowali czynności mogące udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępczego pochodzenia pieniędzy, a polegające na przejęciu środków pieniężnych w różnych walutach i kwotach pochodzących z czynów zabronionych. Czyn zabroniony stanowiący przestępstwo bazowe do prania pieniędzy najczęściej polegał na oszustwach dokonanych na firmach zagranicznych poprzez wysłanie maili z prośbą o zapłatę faktur z podmienionym numerem konta. W ten sposób dochodziło do przelewania środków pieniężnych w kwotach od kilku do kilkudziesięciu tysięcy euro, na wcześniej specjalne do tego przygotowane konta założone na podstawie fałszywych danych.

Z uwagi na charakter popełnionych przestępstw wobec wszystkich podejrzanych zostały zastosowane środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania.

Uwieńczeniem prowadzonego śledztwa było skierowanie przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie do Sądu Okręgowego w Warszawie aktu oskarżenia przeciwko wszystkim podejrzanym zarzucając im łącznie popełnienie 58 czynów zabronionych, z czego wszyscy usłyszeli zarzuty dotyczące prania brudnych pieniędzy w porozumieniu z innymi osobami. Grozi im kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.