sobota, 23 października 2021

W związku z osiągnięciem stanów alarmowych na rzece Wiśle, Prezydent Miasta Płocka ogłosił alarm przeciwpowodziowy dla Miasta Płocka. Alarm przeciwpowodziowy obowiązuje do czasu odwołania.

Mieszkańców i pracodawców zobowiązuje się do zabezpieczenia przed zatopieniem lub usunięcia ze stref bezpośredniego zagrożenia powodzią substancji zagrażających środowisku.

Prezydent Miasta Płocka wydał Zarządzenie Nr 2167/2021 z dnia 9 lutego 2021 roku o ewakuacji ludności i zwierząt z zagrożonych powodzią terenów osiedla Borowiczki – ul. Gmury. Ewakuowani mieszkańcy będą kierowani do Bursy Płockiej przy ul. 3 Maja 35.

W procesie ewakuacji dopuszcza się samoewakuację przy wykorzystaniu własnych środków transportu.

Niezbędną ilość autobusów do ewakuacji pozostałej ludności zapewni Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. – pojazdy zostały wysłane o godz. 17 na ul. Gmury. Transport osób niepełnosprawnych do Bursy Płockiej zapewni Rzecznik Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Płocka.

Zwierzęta domowe ewakuowane będą do Schroniska dla Zwierząt w Płocku prowadzonego przez SUEZ PGK Sp. z o.o. Transport zapewni SUEZ PGK Sp. z o.o.

Jednocześnie PMP zobowiązał Komendanta Miejskiego Policji w Płocku oraz Komendanta Straży Miejskiej w Płocku do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w trakcie ewakuacji, w miejscach zakwaterowania ludności ewakuowanej, a także ochronę pozostawionego mienia.

Ewakuacja dotyczy 115 osób.


Nasi partnerzy