niedziela, 28 listopada 2021

Albańska rodzina nie chciała zostać w Niemczech

Minionej soboty funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa – Okęcie zatrzymali czteroosobową rodzinę pochodzącą z Albanii. Małżeństwo z dwójką nieletnich dzieci próbowało nielegalnie przedostać się do Wielkiej Brytanii.

Cudzoziemcy stawili się rano w sobotę do odprawy granicznej na warszawskim Lotnisku Chopina przed odlotem samolotu do Londynu. Podczas kontroli granicznej okazali cztery rumuńskie paszporty. Jak się okazało podczas szczegółowej analizy dokumenty zostały podrobione na wzór oryginalnych. Ponadto w bagażu znaleziono dwa podrobione rumuńskie prawa jazdy.

Podczas dalszych czynności rodzice okazali cztery oryginalne albańskie paszporty potwierdzające ich narodowość oraz ważne niemieckie tytuły pobytowe.

Cudzoziemcom przedstawiono zarzuty usiłowania nielegalnego przekroczenia granicy państwowej RP przy użyciu podrobionych dokumentów. Wszczęto wobec nich również postępowanie wyjaśniające w sprawie przekroczenia granicy państwowej RP wbrew przepisom oraz przebywania na terytorium Polski bez wymaganych dokumentów.

Z uwagi na posiadanie przez albańską rodzinę prawa pobytu na terytorium Niemiec pouczono ich o obowiązku niezwłocznego wyjazdu do tego kraju. Po zakończonych czynnościach cudzoziemcy zostali zwolnieni.


Zobacz również