poniedziałek, 25 października 2021

Autobusy linii„L” w Konstancinie-Jeziornie wracają na swoje trasy

Od poniedziałku 1 marca na swoje trasy wracają autobusy linii: L14, L15, L16, L21 i L42. Zarząd Transportu Miejskiego podpisał umowę z przewoźnikiem.

Dziś w gminie Konstancin-Jeziorna kursują autobusy linii Z14 czyli zastępczej za autobusy linii lokalnych L. Uruchomiliśmy ją w uzgodnieniu z władzami gminy w styczniu. Nie mogliśmy podpisać umowy z wybraną do obsługi „elek” firmą bo jeden z oferentów, którego oferta nie została wybrana, nie zgodził się z wynikiem przetargu i złożył odwołanie. Odwołanie to jednak zostało odrzucone przez Krajową Izbę Odwoławczą i od 1 marca wrócą „elki”. Trasy będą obsługiwane przez nowe autobusy, zarejestrowane po raz pierwszy w 2021 roku.

Od 1 marca autobusy linii L14, L15, L16, L21 i L42 rozpoczną kursowanie na swoich dotychczasowych trasach.Jednocześnie przestaną jeździć autobusy zastępczej linii Z14.

Przypominamy trasy autobusów linii „L” w gminie Konstancin-Jeziorna:

L14: BIELAWA-PĘTLA – Wspólna – Powsińska – Lipowa – Bielawska – Konstancin-Jeziorna: Bielawska – Mirkowska – Warszawska – al. Wojska Polskiego – Habdzin: droga nr 721 – Opacz: droga nr 721 – Ciszyca: droga nr 721 – Ciszyca (pętla) – droga nr 721 – Opacz: droga nr 721 – Habdzin: droga nr 721 – droga nr 712 – Łęg: droga nr 712 – Czernidła: droga nr 712 – Gassy: droga nr 712 – GASSY-PĘTLA.

L15: KONSTANCIN-JEZIORNA (KLARYSEW) – Mirkowska – al. Wojska Polskiego – marsz. J. Piłsudskiego (powrót: marsz. J. Piłsudskiego – Warszawska) – Warecka – Łyczyn: Warecka – Borowina: Warecka – Zaleśna – Kawęczynek: Zaleśna – Topolowa – Prosta – Sarenki – Słomczyn: Jabłoniowa – Wilanowska – SŁOMCZYN-SZKOŁA (powrót: SŁOMCZYN-SZKOŁA – Łyczyn: Łyczyńska – Słomczyn: Wiślana – Jabłoniowa),

W dni powszednie w godz. 8.00-18.00: KONSTANCIN-JEZIORNA (KLARYSEW) – Mirkowska – aleja Wojska Polskiego – marsz. J. Piłsudskiego – Warecka – W. Gąsiorowskiego – Od Lasu – Potulickich – Warecka (powrót: Warecka – W. Gąsiorowskiego – Od Lasu – Potulickich – Warecka – marsz. J. Piłsudskiego – Warszawska – KONSTANCIN-JEZIORNA (KLARYSEW)) – Łyczyn: Warecka – Borowina: Warecka – Zaleśna – Kawęczynek: Zaleśna – Topolowa – Prosta – Sarenki – Słomczyn: Jabłoniowa – Wilanowska – SŁOMCZYN-SZKOŁA (powrót: SŁOMCZYN-SZKOŁA – Łyczyn: Łyczyńska – Słomczyn: Wiślana – Jabłoniowa).

L16: KĘPA OKRZEWSKA – Okrzeszyn – (powrót: Habdzinek – Obórki – Kępa Oborska – Okrzeszyn) – Bielawa: Okrzewska – Wspólna – Powsińska – Lipowa – Konstancin-Jeziorna: Bielawska – Mirkowska – Warszawska – Piaseczyńska – K. Pułaskiego – Kołobrzeska – B. Głowackiego – Śniadeckich – K. Pułaskiego – Chylicka – J. Sułkowskiego – Rycerska – B. Prusa – Chylicka – Czarnów: Gościniec – CZARNÓW.

L21: KONSTANCIN-JEZIORNA (KLARYSEW) – Mirkowska – al. Wojska Polskiego – Wilanowska (powrót: Wilanowska – Warszawska) – Obory: Od Lasu – Literatów – K. K. Baczyńskiego – Parcela: K. K. Baczyńskiego – Słomczyn: K. K. Baczyńskiego – Łyczyńska – Wilanowska – Jabłoniowa – Cieciszew: droga nr 868 – Dębówka: droga lokalna – droga nr 734 – droga lokalna – Podłęcze – Wólka Dworska: droga lokalna wzdłuż Wisły – droga lokalna – Wólka Załęska: Wilanowska – Moczydłów: Wilanowska – Góra Kalwaria: kard. S. Wyszyńskiego – Pijarska – marsz. J. Piłsudskiego – Ratuszowa – 3 Maja – GÓRA KALWARIA (RYNEK) (powrót: GÓRA KALWARIA (RYNEK) – 3 Maja – Pijarska).

L42: KONSTANCIN-JEZIORNA (KLARYSEW) – Mirkowska – al. Wojska Polskiego – Wilanowska (powrót: Wilanowska – Warszawska ) – Obory: Od Lasu – Literatów – K. K. Baczyńskiego – Parcela: Podlaska – Cieciszew: Podlaska – droga nr 868 – Wiślana – Słomczyn: Wiślana – Jabłoniowa – Wilanowska – SŁOMCZYN-SZKOŁA (powrót: SŁOMCZYN-SZKOŁA – Łyczyn: Łyczyńska – Słomczyn: Wiślana).

Według wymagań Zarządu Transportu Miejskiego, autobusy linii lokalnych muszą być wyposażone w częściowo niską podłogę, wyświetlacze i nie mogą być starsze niż z 2012 roku. Każdy autobus jest certyfikowany przez ZTM, co potwierdza spełnienie wysokich standardów. Autobusy pomalowane są na niebiesko, dzięki czemu są łatwo rozpoznawalne. ZTM wymaga również, żeby kierowcy byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

Linie lokalne są współfinansowane przez samorządy, które uczestniczą w wyznaczaniu ich tras. Rozkłady linii L są synchronizowane z godzinami odjazdu innych autobusów w miejscach dogodnych przesiadek. Autobusami oznaczonymi literą „L” można podróżować na podstawie biletów emitowanych przez przewoźników. Honorowane są również bilety ZTM: 90-dniowe, 30-dniowe, dobowe, 3-dniowe, weekendowe, weekendowe grupowe, bilet seniora, bilety dla dzieci z rodzin posiadających troje dzieci oraz wszystkie uprawnienia do przejazdów ulgowych i bezpłatnych.


Nasi partnerzy