Betlejemskie Światło Pokoju dotarło na Mazowsze

Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł odebrał z rąk komendantów Chorągwi Stołecznej i Mazowieckiej ZHP Betlejemskie Światło Pokoju – symbol nadziei, pokoju i miłości. Uroczystość odbyła się 16 grudnia br. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.

– Nie ma takiego zła, którego nie można by było pokonać dobrem. I cieszę się, że wspólnie możemy czynić to dobro. Bardzo dziękuję za dotychczasową współpracę i działania harcerzy. Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzę spokoju i aby otaczało nas wszystkich dużo dobra. A także, aby ten czas był spędzony w gronie najbliższych. – powiedział Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł.

Podczas przekazania światełka obecni byli Magdalena Dąbrowska – Pełnomocnik Wojewody do spraw Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, hm. Katarzyna Karolak – Komendant Chorągwi Stołecznej ZHP, hm. Cezary Supeł – Komendant Chorągwi Mazowieckiej ZHP, phm. Anna Wasilewska – z-ca komendanta Chorągwi Mazowieckiej ZHP, hm. Maciej Kądzielski – zastępca komendantki ds. majątku i gospodarki oraz pwd. Paweł Więckowski – skarbnik Stołecznej Chorągwi ZHP.

Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz, w Austrii, jako część wielkich bożonarodzeniowych działań charytatywnych na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz osób potrzebujących.

Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy. Roznosili oni ogień z Betlejem do różnych instytucji – szpitali, sierocińców, urzędów, aby w czasie Bożego Narodzenia stał się on żywym symbolem pokoju, braterstwa, nadziei i miłości.

Każdego roku dziewczynka lub chłopiec, wybrani wśród grona dzieci działających charytatywnie, odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem.

Na około tydzień przed świętami Bożego Narodzenia w Wiedniu ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas której Płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich.

Związek Harcerstwa Polskiego uczestniczy w betlejemskiej sztafecie od 1991 r. Tradycyjnie przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce. Tego samego dnia trafia ono do Krakowa i Częstochowy, skąd rozprzestrzenia się po całej Polsce, aby za pomocą rąk harcerek i harcerzy dotrzeć do wszystkich, którym bliskie jest przesłanie Betlejemskiego Światła Pokoju.