wtorek, 16 sierpnia 2022

Betlejemskie Światło Pokoju na Mazowszu

Harcerze przekazali w niedzielę 12 grudnia metropolicie warszawskiemu oraz mieszkańcom Warszawy Betlejemskie Światło Pokoju podczas Mszy św. w Archikatedrze Warszawskiej. Następnie Betlejemskie Światło Pokoju trafiło do Płocka i diecezji warszawsko – praskiej.

Płomień z Groty Narodzenia Pańskiego, czyli Betlejemskie Światło Pokoju odebrali rano 12 grudnia harcerze Związku Harcerstwa Polskiego od słowackich skautów na przejściu granicznym na Łysej Polanie. Po południu płomień dotarł do Warszawy, gdzie podczas Mszy św. o godz. 16 w archikatedrze warszawskiej harcerze został przekazany metropolicie warszawskiemu kard. Kazimierzowi Nyczowi.

Do Płocka również dotarło Betlejemskie Światło Pokoju – „Światło Nadziei”. Uroczystość przekazania tego wyjątkowego światła przez Chorągiew Mazowiecką Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej odbyła się 12 grudnia br. wieczorem w bazylice katedralnej w Płocku: – Betlejemskie Światło Pokoju to światło, które można dzielić i dzięki temu jest go coraz więcej – powiedział ks. kan. Stefan Cegłowski, proboszcz parafii katedralnej.

13 grudnia po modlitwie Anioł Pański harcerze z Hufca Warszawa Praga Południe oraz Warszawa Wawer przekazali na ręce bpa Jacka Grzybowskiego Betlejemskie Światło Pokoju. W tym roku towarzyszy mu hasło „Światło nadziei”, które wskazuje na trzy pola, w których realizować ma się nadzieja: na lepszy świat, na lepsze jutro oraz na lepszego samego siebie.


Zobacz również