piątek, 07 października 2022

Białobrzegi: Kościół Świętej Trójcy

Parafia Białobrzegi i najstarszy drewniany kościół powstała prawdopodobnie wtedy, gdy zakończył się proces lokacji miasta, czyli około 1600. Pewne jest, że w początkach XVII w. istniała już parafia.

Prawdopodobnie pierwotny kościół drewniany z początków istnienia parafii przetrwał do drugiej połowy XVIII w. W 1750 został na nowo pokryty i częściowo wyremontowany. W drugiej połowie XVIII w. był w złym stanie, wobec czego w latach 1771 – 1773 wybudowano nowy kościół pw. Świętej Trójcy i św. Apostołów Piotra i Pawła. Świątynia ta była z fundacji Pawła Boskiego dziedzica Białobrzegów, chorążego i podkomorzego ziemi czerskiej. Obecny kościół według projektu arch. Stefana Szyllera z Warszawy budowano w latach 1932 – 1939 staraniem ks. Stanisława Jakóbowskiego i po II wojnie światowej w latach 1953 – 1958 staraniem ks. Józefa Dziadowicza. Konsekracji kościoła dokonał bp Piotr Gołębiowski 17 sierpnia 1958. W tym czasie, w roku 1956, dawny kościół modrzewiowy został przeniesiony do parafii Bardzice.

Obecny kościół jest trójnawowy, trzyprzęsłowy, murowany z granitu, cegły i żelazobetonu. Na placu kościelnym, w części bocznej, pozostała potrójna brama prowadząca do dawnego kościoła, a na niej znajdują się wykonane w 1896 przez rzeźbiarza Tomasza Myszkę z Kunowa kamienne figury Czterech Ewangelistów.

Msze Święte:
Niedziele i święta:7.00; 9.00; 10.15; 12.15; 18.00 (zima – 17.00)
Dni powszednie:6.30; 7.00; 7.30; 18.00 (zima – 17.00)


Zobacz również