Blichowo: Kościół św. Anny

Parafia została erygowana prawdopodobnie w pierwszej połowie XIV wieku. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1441 roku. W XVI wieku istniał tu drewniany kościół pod wezwaniem św. Anny, do którego dobudowano drewnianą kaplicę, rozebraną ok.1590 r. Kościół przetrwał prawdopodobnie do początku XVIII wieku.

Obecna świątynia została pobudowana ok.1740 roku. Gruntownie przebudowana w roku 1805 i 1870 oraz po wojnie. W czasie ostatniej wojny od roku 1941 kościół był zamknięty, a ówczesny proboszcz – ks. Antoni Walczak, zginął w obozie w Działdowie.

W 1779 roku do parafii Blichowo przyłączono kościół parafialny pod wezwaniem św. Aleksego w łubkach. Parafia ta powstała prawdopodobnie w XV wieku. Pierwsza wiadomość o niej pochodzi z 1441 r. W XVI wieku istniał w Łubkach drewniany kościół konsekrowany, .Świątynia ta dotrwała do połowy XVIII wieku. Nową świątynię wystawił w 1750 r. Błażej Krasiński z Krasnego. Kościół ten jako filialny dotrwał do 1880 roku.

Obecny kościół parafialny w Blichowie jest ogrodzony murem z kamieni. Orientowany, drewniany, konstrukcji zrębowej i szalowany. Długie i wąskie prezbiterium prostokątne, przy nim dwie zakrystie, jedna od północy i druga nowsza od wschodu. Trzy nawy rozdzielone trzema słupami po każdej stronie, podłużone w 1936 roku od zachodu o pięć metrów. Dachy dwuspadowe nad zakrystiami, pulpitowe, pobite blachą. Wieżyczka sygnaturki z 1936 roku. Pozorne sklepienie kolebkowe w nawie głównej i prezbiterium, oraz stropy płaskie w nawach bocznych pochodzą z 1936 roku. Belka tęczy na pograniczu prezbiterium i nawy. Chór na dwóch słupach z 1936 roku. Polichromia według projektu Władysława Drapiewskiego.

W latach 2000-2018, staraniem proboszcza parafii Blichowo ks. Włodzimierza Dzieńkowskiego, dokonano wielu prac budowlanych i unowocześniających, m.in.: zawieszono jubileuszowy dzwon „Święta Anna”, a w kościele parafialnym zainstalowano nową aparaturę nagłaśniającą i lampy grzewcze, wyremontowano więźbę dachową, dokonano konserwacji głównego i bocznego ołtarza oraz chrzcielnicy, zbudowano granitową drogę procesyjną i nowy parking przy kościele.

Msze święte:
Niedziela:
8:00, 10:00, 16:00
Dni Powszednie: 7:30 lub 17:30 lub 18:00

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.