sobota, 23 października 2021

Błonie: Kościół św. Trójcy

Błonie jako posiadłość książęca jest wzmiankowane w dokumentach już w XI wieku. Nie znamy dokładnej daty erekcji parafii. W 1257 roku biskup poznański Bogufał III pozwolił tu poświęcić ołtarze. W roku 1280 Konrad II, Książe Mazowsza zbudował kościół murowany w stylu wczesno gotyckim pod wezwaniem Św. Trójcy, jako wotum za ocalenie z niewoli tatarskiej i osadził przy nim Kanoników Regularnych Laterańskich, których sprowadził, z Czerwińska.

Był to już drugi z kolei kościół. Uległ on pożarowi w 1642 roku, a gdy został odbudowany, konserwował go ks. Jan z Zalesia Baykowski bp. sufragan poznański. Po najeździe szwedzkim kościół wymagał gruntownego remontu. Prace te zakończono w 1661 roku, i 15. IX. tegoż roku bp. poznański Wojciech Tolibowski poświęcił z nim 4 nowe ołtarze.

Kolatorami kościoła byli opaci czerwińscy, a choć na mocy konstytucji 1768 r. prawa kolatorskie zyskał król, to jednak sejm w roku 1775 znowu przekazał je opatom. Obecny trzynawowy Kościół, mimo pożarów części dachowej i sklepieniowej jest ten sam, który zbudował Konrad II. Posiada 6 ołtarzy, w tym Wielki z XVI wieku. W zabytkowym kościele są stare obrazy Matki Boskiej, Św. Antoniego, oraz portret księcia Konrada II z napisem: „Contradus II, dux Masoviae, fundator conventus et ecclesiae rlonensis, anno domini 1288 septulus in ecclesia Czervenensi.

Są również epitafia zmarłych rodzin i Kanoników Regularnych. Kościół okolony był cmentarzem grzebalnym. Do 1831 roku proboszczami parafii byli Kanonicy Regularni. Od tej daty kapłani diecezjalni.

Msze Święte:
Niedziela: 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 18:00
Dni Powszednie: 6:30, 7:30, 18:00,


Nasi partnerzy