piątek, 09 grudnia 2022

Dotacja dla sierpeckiego Opactwa Sióstr Benedyktynek

W Starostwie Powiatowym w Sierpcu została podpisana umowa na dotację celową z budżetu powiatu sierpeckiego na wykonanie prac konserwatorskich i renowatorskich przy ścianach wewnętrznych z dekoracjami malarskimi kaplicy klasztornej w Opactwie Sióstr Benedyktynek w Sierpcu.

Kwota dotacji, która przyznana została przez Radę Powiatu, wynosi 25 000 zł. Umowa sporządzona została pomiędzy Starostą Sierpeckim Andrzejem Cześnikiem, Członkiem Zarządu Sławomirem Krystkiem, Skarbnikiem Powiatu Zbigniewem Garwickim, a s. Miriam – Barbarą Pałesz.


Zobacz również