Duże wsparcie sejmiku dla regionu ciechanowskiego

Aż 328 inwestycji z subregionu ciechanowskiego i powiatu przasnyskiego otrzyma dofinansowanie z budżetu samorządu województwa. Łączna kwota wsparcia to ponad 66 mln zł. Na co zostaną przeznaczone pieniądze? Na modernizację dróg, wymianę oświetlenia ulicznego, budowę placów zabaw, modernizację strażnic OSP czy profilaktykę zdrowotną kobiet i nie tylko. Marszałek Adam Struzik podpisał umowy z beneficjantami. W wydarzeniu wziął również udział radny województwa mazowieckiego Konrad Wojnarowski.

W tym roku samorząd województwa realizuje aż 20 autorskich programów wsparcia, w ramach których gminy i powiaty z Mazowsza mogą otrzymać dofinansowanie na realizację ważnych dla lokalnych społeczności inwestycji. Jak zauważa marszałek Adam Struzik, pomoc ta pozwala wielu samorządom podjąć decyzję o kolejnych inwestycjach. – Lokalni włodarze podkreślają, że bez naszej pomocy wielu projektów nie udałoby się zrealizować. Tak jest z budową dróg, placówek edukacyjnych, medycznych, modernizacją zabytków czy rozbudową infrastruktury sportowej.

Ponad 50 mln zł na równomierny rozwój

Remonty dróg, budowa żłobka, świetlicy wiejskiej czy sieci kanalizacji sanitarnej – to tylko część z projektów, które decyzją radnych województwa mazowieckiego otrzymają wsparcie w ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju” w subregionie ciechanowskim i powiecie przasnyskim.

Przewodniczący sejmikowej Komisji Promocji Województwa Mazowieckiego i Współpracy Zagranicznej radny województwa Konrad Wojnarowski podkreśla, że inwestycje realizowane w ramach tego programu to projekty o ogromnym znaczeniu dla lokalnych samorządów i mieszkańców regionu. – Środki przeznaczamy na realizację projektów niezwykle potrzebnych i od dawna wyczekiwanych przez mieszkańców. Zdajemy sobie sprawę, że bez naszego wsparcia wielu z nich nie udałoby się zrealizować.

Mazowsze wspiera strażaków ochotników

W tym roku jednostki ochotniczej straży pożarnej z Mazowsza otrzymają wsparcie w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych” na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz remont lub modernizację strażnic. Mazowieckie OSP dzięki wsparciu samorządu kupią 111 nowych pojazdów, a kolejne 233 jednostki wyremontują lub zmodernizują swoje strażnice. Sejmik przeznaczył na pomoc aż 23,5 mln zł. Z tej puli ponad 3 mln zł trafi do jednostek z subregionu ciechanowskiego, które zakupią 14 specjalistycznych wozów strażackich i zmodernizują lub wyremontują 36 strażnic.

Mazowsze dba o kobiety

Celem programu „Mazowsze dla zdrowia kobiety” jest wspieranie zadań związanych z ochroną zdrowia i profilaktyką chorób najczęściej występujących u kobiet, m.in. nowotworów, chorób uroginekologicznych czy osteoporozy. Mogą to być np. świadczenia zdrowotne, czyli możliwość wykonania podstawowych i ważnych badań, takich jak USG piersi, mammografia czy cytologia. W tym roku do programu zgłoszono 26 projektów. 5 z nich będzie realizowanych w subregionie ciechanowskim. 

Mazowsze dla czystego powietrza

Radni województwa pomogą w walce o jakość powietrza na Mazowszu. Ponad 10,3 mln zł wsparcia otrzyma aż 141 projektów mazowieckich miast i gmin. 22 z nich zostanie zrealizowanych w gminach subregionu ciechanowskiego i powiatu przasnyskiego. Na ich realizację władze regionu przeznaczyły ponad 1,4 mln zł. Dzięki tym środkom powstaną nowe place zabaw, chodniki czy oświetlenie uliczne.

Przebudowa dróg gminnych i dojazdowych

Radni Mazowsza przyznali dotacje na zadania związane z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budową i renowacją zbiorników wodnych służących małej retencji (dawny FOGR). Wsparcie otrzymało 308 inwestycji, z czego 295 dotyczy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a 13 – małej retencji. Na ten cel ze środków budżetu województwa przeznaczono ponad 57,8 mln zł. W subregionie ciechanowskim i powiecie przasnyskim wsparcie w wysokości ponad 8,1 mln zł otrzymały 44 inwestycje.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.