sobota, 23 października 2021

Działania w związku z zatorem na Wiśle w Płocku

W siedzibie Komendy Głównej PSP odbyła się wideokonferencja z udziałem m. in. pana Macieja Wąsika sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Macieja Wąsika oraz nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka komendanta głównego PSP dotycząca bieżącej sytuacji i podjętych działań związanych z wystąpieniem zagrożenia powodziowego na skutek zatoru lodowego na Wiśle w powiecie płockim.

W związku z aktualną sytuacją powołano sztab mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP, który ma za zadanie koordynowanie działań jednostek straży pożarnych oraz zadysponowano dodatkowy sprzęt i ratowników z terenu woj. mazowieckiego do prowadzenia monitoringu stanu wałów przeciwpowodziowych i zabezpieczenia budynków mieszkalnych przed podtopieniem. W działania na terenie powiatu płockiego zaangażowanych jest ponad 250 strażaków Państwowej Straży Pożarnej i ochotniczych straży pożarnych, w tym kompania specjalna „Wisła” wojewódzkiego odwodu operacyjnego.

Opracowanie: mł. bryg. Karol Kierzkowski – Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie.
Zdjęcia: st. kpt. Edward Mysera – Komenda Miejska PSP w Płocku.


Nasi partnerzy