Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych: ponad 1,2 mln zł w ramach trzeciego naboru wniosków

Wojewoda Mazowiecki Tobiasz Bocheński podpisał łącznie 14 umów z przedstawicielami samorządów z województwa mazowieckiego na objęcie w 2023 r. dopłatą zadań organizatora transportu publicznego ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Na ich mocy samorządy otrzymają dopłatę o łącznej wysokości ponad 1,2 mln zł na uruchomienie 38 połączeń lokalnych o łącznej długości 848,4 km. Wydarzenie odbyło się 21 lipca br. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. Uczestniczyli w nim również m.in.: Poseł do Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki, Poseł na Sejm RP Dariusz Bąk, Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Stefan Traczyk.

– W 2019 r. zapadła strategiczna decyzja rządu, aby powołać Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych, który ma na celu walkę z wykluczeniem komunikacyjnym. Ma on na celu zwiększenie integracji społecznej i ekonomicznej naszego województwa. Dąży do tego, aby, niezależnie, gdzie kto mieszka, czy w małej gminie, małej miejscowości, małej wsi, czy w większym mieście, miał możliwość korzystania z komunikacji autobusowej w taki sposób, w takim natężeniu, aby ten rozkład jazdy był tak skonstruowany, aby każdy mógł dojechać do pracy, do szkoły, w inne miejsca, odwiedzać znajomych. W tym roku przeznaczyliśmy na ten fundusz 108 milionów złotych, które przekłada się na 923 linie komunikacyjne, które swoją długością obejmują 29,5 tysiąca km na całym Mazowszu. W 2019 r. było tylko 33 organizatorów, gdy rozpoczęliśmy ten proces w województwie mazowieckim. Dzisiaj, gdy mamy rok 2023, takich organizatorów jest już 118. To pokazuje jak przez ten czas, przez te cztery lata, ten program okazał się sukcesem. – powiedział Wojewoda Mazowiecki Tobiasz Bocheński

Na mocy zawartych umów do przedstawicieli 14 samorządów trafi dopłata o łącznej wysokości 1 284 763,57 . Środki te stworzą możliwość uruchomienia w sumie 38 lokalnych połączeń, o łącznej długości 848,4 km. Dofinansowanie trafiło do:

 • Gminy Zakrzew trafi dopłata w wysokości 264 334,46 zł na uruchomienie 4 linii komunikacyjnych, o łącznej długości 119,4 km,
 • Gminy Kołbiel trafi dopłata w wysokości 90 001,81 zł na uruchomienie 3 linii komunikacyjnych, o łącznej długości 28,2 km,
 • Gminy Warka trafi dopłata w wysokości 72 832,50 zł na uruchomienie 1 linii komunikacyjnej, o łącznej długości 22,5 km,
 • Gminy Gózd trafi dopłata w wysokości 29 250,00 zł na uruchomienie 2 linii komunikacyjnych, o łącznej długości 78 km,
 • Gminy Prażmów trafi dopłata w wysokości 168 738,60 zł na uruchomienie 1 linii komunikacyjnej, o łącznej długości 24,8 km,
 • Gminy Wolanów trafi dopłata w wysokości 5 200,00 zł na uruchomienie 1 linii komunikacyjnej, o łącznej długości 29,2 km,
 • Gminy Teresin trafi dopłata w wysokości 100 488,00 zł na uruchomienie 10 linii komunikacyjnych, o łącznej długości 207,1 km,
 • Gminy Stara Biała trafi dopłata w wysokości 81 648,00 zł na uruchomienie 5 linii komunikacyjnych, o łącznej długości 70,4 km,
 • Gminy Bodzanów trafi dopłata w wysokości 44 784,00 zł na uruchomienie 2 linii komunikacyjnych, o łącznej długości 31,1 km,
 • Gminy Promna trafi dopłata w wysokości 92 904,00 zł na uruchomienie 3 linii komunikacyjnych, o łącznej długości 98 km,
 • Gminy Gąbin trafi dopłata w wysokości 23 328,00 zł na uruchomienie 1 linii komunikacyjnej, o łącznej długości 16,2 km,
 • Związku Powiatowo – Gminnego „Otwockie Przewozy Gminno – Powiatowe” trafi dopłata w wysokości 109 900,80 zł na uruchomienie 3 linii komunikacyjnej, o łącznej długości 83,6 km,
 • Związku Powiatowo – Gminnego „Grodziskie Przewozy Gminno – Powiatowe” trafi dopłata w wysokości 184 147,20 zł na uruchomienie 1 linii komunikacyjnej, o łącznej długości 27,8 km,
 • Powiatu Grójeckiego trafi dopłata w wysokości 17 206,20 mln zł na uruchomienie 1 linii komunikacyjnej, o łącznej długości 12,1 km,

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie wniosków o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, Wojewoda zobowiązany jest dokonać „rankingu wniosków”poprzez nadanie im odpowiedniej punktacji.

Zgodnie z niektórymi przyjętymi kryteriami oceny wniosków, najwyżej ocenianymi są w rankingu wnioski organizatora m.in. z najmniejszą gęstością zaludnienia, z najniższym wskaźnikiem dochodów na jednego mieszkańca, największą długością linii komunikacyjnych, czy z największym udziałem dostosowanych przystanków do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej zdolności ruchowej.

Dodatkowo zgodnie z art. 25 ust. 2 Ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, pierwszeństwo w objęciu dopłatą przyznaje się organizatorom w następującej kolejności: gminom, związkom międzygminnym, związkom powiatowo-gminnym, powiatom, związkom powiatów, województwom.

W ramach pierwszej i drugiej tury o objęcie dopłatą w 2023 roku realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, Wojewoda Mazowiecki zawarł łącznie 131 umów z 94 gminami, 35 powiatami i 2związkami powiatowo-gminnymi na kwotę 107 361 064,26 zł. Środki te pozwoliły uruchomić w sumie 885 linii komunikacyjnycho łącznej długości 28 602,47 km.

W ramach trzech tur o objęcie dopłatą w 2023 roku realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, Wojewoda Mazowiecki zawarł łącznie 145 umów z 105 gminami, 36 powiatami i 2 związkami powiatowo-gminnymi na kwotę 108 645 827,83 zł. Środki te stworzyły możliwość uruchomienia w sumie 923 linii komunikacyjnycho łącznej długości 29 450,865 km.

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej jest państwowym funduszem celowym. Pozwala na dofinansowanie przywrócenia lokalnych połączeń autobusowych. Dzięki temu mieszkańcy, przede wszystkim z mniejszych miejscowości, będą mogli dotrzeć środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji kultury. Zwiększenie siatki połączeń autobusowych stworzy także możliwość znalezienia pracy w miejscowościach, do których dojazd był dotychczas utrudniony lub niemożliwy.

Ustawa o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z 16 maja 2019 r. przewiduje udzielenie dopłaty do jednego wozokilometra na reaktywowanych i nowo uruchomionych liniach komunikacyjnych.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.