czwartek, 08 grudnia 2022

Komendant komisariatu w Gąbinie ukradł w sklepie śrubki

20 sierpnia policjanci zostali powiadomieni o mężczyźnie, który miał dopuścić się kradzieży w sklepie i został ujęty przez pracowników. Wezwany na miejsce patrol stwierdził, że owym mężczyzną jest funkcjonariusz z komisariatu w Gąbinie. Sporządzono w tej sprawie kompletną dokumentację.

W Komendzie Miejskiej Policji w Płocku prowadzone są czynności w sprawie o wykroczenie, w celu skierowania do sądu wniosku o ukaranie sprawcy kradzieży. Jeszcze tego samego dnia, czyli 20 sierpnia Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu na podstawie art. 41 ust.2 pkt 5 ustawy o Policji podjął decyzję o wszczęciu postępowania administracyjnego w kierunku zwolnienia funkcjonariusza ze względu na ważny interes służby. Realizowana zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego procedura zwolnienia ze służby wymaga dochowania ustawowych terminów, dlatego też czynności te nadal trwają. Podkreślić należy, że reakcja i stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji zs w Radomiu w tej sprawie od początku jest zdecydowana i jednoznaczna. Nie ma miejsca w naszych szeregach dla osób, które dopuszczają się łamania prawa. Osoby noszące policyjny mundur muszą liczyć się z tym, że konsekwencje ich zachowania będą bardziej dolegliwe, ponieważ poza odpowiedzialnością karną, ponoszą także odpowiedzialność dyscyplinarną. Taka też ma miejsce w tym przypadku.

Jednocześnie Komendant Miejski Policji w Płocku bezzwłocznie podjął decyzję na podstawie art 6d ustawy o Policji o odwołaniu policjanta z zajmowanego stanowiska i przeniesieniu go do dyspozycji na podstawie art. 6e ustawy o Policji. Ponadto w KMP w Płocku prowadzone są na podstawie art 134 i ust 4 ustawy o Policji czynności wyjaśniające w związku z popełnieniem przewinienia dyscyplinarnego.

Chcemy jednoznacznie podkreślić, że w Policji nie ma miejsca dla osób, które dopuszczają się łamania prawa,a sprawcy nawet najdrobniejszych przewinień muszą liczyć się nie tylko z odpowiedzialnością karną, ale także z poważnymi konsekwencjami dyscyplinarnymi, włącznie ze zwolnieniem ze służby.

Autor: podinsp: Katarzyna Kucharska


Zobacz również