wtorek, 27 lipca 2021

Mamy Power

W Areszcie Śledczym w Radomiu zrealizowane zostało kolejne z zaplanowanych na ten rok szkoleń w ramach projektu “Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”.

Kursy zawodowe cieszą się stałym zainteresowaniem osadzonych. Kurs spawacza metodą MAG połączony ze szkoleniem z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej to kurs, w którym uczestniczyło 9 osadzonych z radomskiej jednostki. Projekt skierowany był do skazanych nieposiadających wyuczonego zawodu oraz tych, którzy byli zainteresowani nabyciem, podniesieniem lub zmianą kwalifikacji zawodowych. Nauczanie i praca to jedne z najważniejszych oddziaływań podczas odbywania kary pozbawienia wolności. Wyrabiają bardzo potrzebne w codziennym życiu nawyki, uczą sumienności i kształtowania relacji w miejscu pracy.

Należy także wspomnieć o zagrożeniach we współczesnym świecie dla osób bez wykształcenia, bowiem takie osoby są narażone na wykluczenie społeczne i skazane na wykonywanie prac fizycznych z dolnego pułapu płacowego. Ukończenie kursu zawodowego przyczynia się do podniesienia poczucia własnej wartości u skazanych, a co najważniejsze umożliwia odnalezienie się na obecnym rynku pracy. Ponadto osoba, która powraca do rodziny po zakończeniu odbywania kary, ma szansę na stabilizację finansową, zapewnienie sobie i najbliższym podstaw do godnego życia. Dlatego też opisany projekt daje szansę osobie pozbawionej wolności na znalezienie pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej, nawiązaniu odpowiednich kontaktów interpersonalnych w środowisku otwartym oraz braku chęci powrotu do przestępstwa.

Dlatego też tak ważne jest uświadomienie szczególnie osobom pozbawionym wolności, że praca jest wartością w życiu każdego człowieka. Daje nam ogrom możliwości do rozwoju osobistego i namacalne korzyści w postaci uczciwie zarobionych pieniędzy. Staje się bowiem podstawowym źródłem wiedzy człowieka i jego przeżyć. Pozwala na normalne życie, bez cech patologicznych oraz daje uczucie spełnienia zawodowego.

tekst i zdjęcia: plut. Słowiński Michał


Nasi partnerzy