wtorek, 26 października 2021

Pracowali nielegalnie

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Lesznowoli w wyniku kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców na terytorium RP ujawnili 3 mężczyzn, którzy pracowali nielegalnie na budowie.

We wtorek (11.08.2020 r.) funkcjonariusze Zespołu ds. Cudzoziemców udali się do m. Odrzywołek w powiecie grójeckim, gdzie zastali 3 cudzoziemców wykonujących prace rozbiórkowe pod nadzorem obywatela RP. W wyniku przeprowadzonej kontroli okazało się, że pracodawca nielegalnie powierzył wykonywanie pracy 2 ob. Mołdowy i 1 ob. Ukrainy. Mężczyźni wykonywali pracę bez wymaganego zezwolenia a pracodawca nie podpisał z nimi stosownych umów. Komendant PSG w Lesznowoli wszczął wobec cudzoziemców postępowania administracyjne zakończone wydaniem decyzji o zobowiązaniu do powrotu oraz rocznym zakazem ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i strefy Schengen.

Natomiast wobec pracodawcy zostanie skierowany wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Grójcu.


Nasi partnerzy