Mazowiecki Dzień Strażaka 2023

W czwartek 18 maja na placu wewnętrznym Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka 2023.

Uroczystość z okazji Mazowieckich Obchodów Dnia Strażaka rozpoczęła się złożeniem przez Dowódcę uroczystości st. kpt. Roberta Rudzińskiego meldunku, który przyjął Pan Maciej Wąsik – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w asyście gen. brygadiera Andrzeja Bartkowiaka – Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Po podniesieniu flagi państwowej i odegraniu Mazurka Dąbrowskiego, Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Jarosław Piotrowski przywitał uczestników obchodów:

Bardzo cieszy mnie fakt, że w tym szczególnym dniu są z nami: parlamentarzyści, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, przedstawiciele duchowieństwa, formacji mundurowych, przyjaciele i sympatycy naszej służby. Dziękuję Państwu, że zechcieliście przyjąć nasze zaproszenie do wspólnego świętowania.”

Nadbryg. Jarosław Piotrowski dodał, że gromadzimy się, aby wspólnie świętować i cieszyć z nadanych odznaczeń i aktów nadania wyższych stopni służbowych, ale przede wszystkim, aby wspólnie podsumować miniony rok, który obfitował w wiele ważnych dla naszej formacji wydarzeń.

Skierował również słowa do strażaków ochotników:

„Szanowni Państwo, z tego miejsca pragnę zwrócić się do wszystkich strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych i podziękować Wam za oddanie i służbę, jaką ramię w ramię pełnicie z funkcjonariuszami PSP. Z podziwem obserwuję, ile serca wkładacie w Waszą bezinteresowną, społeczną służbę. Cieszę się, że jesteśmy dla siebie wsparciem.  Wierzę, że ustawa o ochotniczych strażach pożarnych, która weszła w życie, jest również i dla Was ważnym potwierdzeniem znaczącej roli, jaką odgrywacie w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom ziemi mazowieckiej.”

Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP podziękował Kierownictwu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w szczególności nadzorującemu strażacką formację Panu Maciejowi Wąsikowi – Sekretarzowi Stanu, a także gen. brygadierowi  Andrzejowi Bartkowiakowi – Komendantowi Głównemu PSP za zaangażowanie i dbałość o poprawę warunków służby. Zwrócił się również do Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Romualda Kamińskiego – Ordynariusza Diecezji Warszawsko-Praskiej, któremu podziękował za duchowe przewodnictwo i modlitwę.

Podziękował także wszystkim przedstawicielom instytucji zarówno szczebla państwowego, jak i samorządowego oraz wszystkim sympatykom służby za doskonałą współpracę i ogromne wsparcie finansowe, które kierowane jest do jednostek PSP i OSP z terenu Mazowsza.

Kończąc przemówienie podziękował strażakom największego garnizonu w Polsce, za profesjonalizm i bohaterstwo każdego dnia, kiedy wypełniają rotę strażackiego ślubowania, za oddanie i służbę.

Dzień Strażaka jest okazją do wyróżnienia wszystkich strażaków, zarówno Państwowej Straży Pożarnej, jak i Ochotniczych Straży Pożarnych, za ich niebezpieczną i ciężką służbę, niejednokrotnie ratującą zdrowie i życie ludzi. Podczas uroczystości zasłużeni funkcjonariusze i druhowie otrzymali odznaczenia, awanse na wyższe stopnie służbowe oraz wyróżnienia.

Podczas okolicznościowego apelu wręczono, m.in.:

– Krzyże Świętego Floriana,

– Medale za Długoletnią Służbę,

– Odznaki Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej.

Ponadto Szef Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej nadał nadbryg. Jarosławowi Piotrowskiemu Odznakę Pamiątkową Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej.

Komendant Główny PSP za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych wyróżnił Dyplomem 10 funkcjonariuszy.

Dodatkowo szerokie grono funkcjonariuszy PSP otrzymało również awanse na wyższe stopnie służbowe.

Serdecznie Gratulujemy wyróżnionym i awansowanym!

Tradycją w garnizonie mazowieckim jest wyróżnienie tytułem „Strażak Roku” i „Strażak Miesiąca” funkcjonariuszy, którzy poza służbą wykazali się odwagą i profesjonalizmem w niesieniu pomocy potrzebującym. Podczas Mazowieckiego Dnia Strażaka uhonorowano strażaków, którzy swoim działaniem w 2022 roku, przyczynili się do uratowania życia, zdrowia i mienia.

Honorowym tytułem „Strażaka Roku 2022” wyróżniono kpt. Macieja Lewandowskiego, pełniącego służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 15 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy.

Kpt. Lewandowski w dniu 19 września 2022 roku wracając ze służby zauważył dym, wydobywający się z pustostanu. Podjechał pod budynek, przeprowadził rozpoznanie i przeszukanie częściowo zadymionych pomieszczeń, gdzie odnalazł 3 osoby i ewakuował je na zewnątrz. Udzielił im kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz przeprowadził ocenę stanu poparzeń. Jedna z poszkodowanych osób była w stanie ciężkim z  poparzeniami około 70% powierzchni ciała. Pozostałe osoby doznały poparzeń w skali 5 i 10%. Po dotarciu na miejsce zastępów PSP kontynuował udzielanie pierwszej pomocy wspólnie z ratownikami. Kpt. Lewandowski spełnił swój obywatelski obowiązek, a jego postawa pozwoliła na uratowanie życia.

Tytułem „Strażaka Miesiąca” wyróżniono:

  • – młodszego  aspiranta Przemysława Kurowskiego  z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 Komendy Miejskiej  PSP m.st. Warszawy za zatrzymanie obywatelskie nietrzeźwego kierowcy w dniu 30 grudnia 2021 roku.
  • – aspiranta sztabowego Jarosława Zająca z Komendy Powiatowej PSP w Płońsku za działania ratownicze, podjęte w dniu 5 lipca 2022 roku podczas wypadku dwóch samochodów ciężarowych.
  • – kapitana Adriana Kulika oraz starszego ogniomistrza Marka Musiała z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 KM PSP m. st. Warszawy za udzielenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadku komunikacyjnym w dniu 8 kwietnia 2022 roku, w którym poszkodowanych zostało 5 osób.
  • – aspiranta  sztabowego  Karola Fiderka z Komendy Powiatowej PSP w Przysusze za przeprowadzenie, w dniu 16 sierpnia 2022 roku, resuscytacji krążeniowo-oddechowej u 64-letniego kierowcy auta, stojącego na poboczu. Poszkodowany prawdopodobnie doznał zawału.
  • – ogniomistrza Marcina Kuzyńskiego oraz sekcyjnego Kacpra Jakimiuka z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 Komendy Miejskiej PSP m. st. Warszawy za działania ratownicze podjęte w dniu 6 września 2022 roku podczas wypadku autobusu, które zakwalifikowano, jako zdarzenie o charakterze masowym.
  • – sekcyjnego  Kamila Grzybowskiego z Komendy Powiatowej PSP w Nowym Dworze Mazowieckim za działania podjęte w dniu 8 kwietnia 2022 roku podczas wypadku samochodu ciężarowego z trzema samochodami osobowymi.
  • – ogniomistrza Piotra Skruszeńca z Komendy Powiatowej PSP w Legionowie za działania ratownicze w dniu 24 maja 2022 roku podjęte podczas pożaru domu jednorodzinnego, w celu zminimalizowania skutków pożaru.
  • – starszego strażaka Mateusza Zagułę z Komendy Powiatowej PSP w Zwoleniu za działania ratownicze związane z udzieleniem poszkodowanemu kierowcy kwalifikowanej pierwszej pomocy, podczas zderzenia pojazdu osobowego z łosiem dniu 23 grudnia 2022 roku.
  • – młodszego  aspiranta Tomasza Kłoczewiaka z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 15 Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy za działania ratownicze podjęte 10 maja 2022 roku, w związku z wypadkiem, w którym potrącono 13-letniego rowerzystę.

Zaprezentowana postawa wyróżnionych funkcjonariuszy to najdoskonalsza wizytówka naszej formacji. Udowodnili oni, że bycie strażakiem to służba non stop, a strażak w każdej chwili gotowy jest do niesienia pomocy, nawet z narażeniem własnego zdrowia i życia.

Podczas dzisiejszej uroczystości jednostkom Państwowej Straży Pożarnej przekazane zostały samochody specjalistyczne i ratowniczo-gaśnicze. Pojazdy pożarnicze uroczyście odebrali dziś strażacy z JRG nr 6 Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy, Komendy Powiatowej PSP w Pruszkowie oraz Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie. Te 4 nowe pojazdy to tylko wyróżniona i symboliczna część, gdyż w tym roku planowany jest zakup 45 nowych pojazdów dla jednostek PSP oraz 73 nowych pojazdów dla jednostek OSP.

Po zakończeniu wręczania odznaczeń, awansów na wyższe stopnie służbowe i wyróżnień, zaproszeni goście zabrali głos, składając serdecznie gratulacje i podziękowania wszystkim strażakom, za ich codzienną działalność.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Maciej Wąsik powiedział, zwracając się do funkcjonariuszy PSP biorących udział w dzisiejszej uroczystości:

Nasi strażacy to wspaniali ludzie z pasją. Dzięki temu społeczeństwo ma do Was tak ogromne zaufanie i darzy Was wielkim szacunkiem.”

Mówił też o rozwiązaniach ustawowych, które dotyczą strażaków. Przypomniał, że oprócz programu modernizacji została też przyjęta ustawa o świadczeniu przysługującym członkom rodziny poległych funkcjonariuszy lub żołnierzy. Obejmuje ona nie tylko formacje zawodowe, ale również te ochotnicze, w tym OSP.

„Te rozwiązania sprawiają, że rodziny tych, którzy dopełnią przysięgi będą miały zapewnione bezpieczeństwo ekonomiczne – powiedział. –  Życzę Wam tyle samo powrotów, co wyjazdów. Niech święty Florian ma w opiece Was i Wasze rodziny.”

Ponadto Sekretarz Stanu Pan Maciej Wąsik przekazał podczas uroczystości dobrą informację:

„…dziś podczas posiedzenia, Komitet Stały Rady Ministrów po wielu miesiącach prac przyjął i skierował do Rady Ministrów „Ustawę o ochronie ludności i o stanie klęski żywiołowej”, to nasz duży sukces, to krok milowy także w ochronie przeciwpożarowej, to nowe zadania ale też nowe instrumenty dla PSP i OSP.”

W przemówieniu okolicznościowym do braci strażackiej gen. brygadier Andrzej Bartkowiak powiedział:

„Funkcjonariusze i funkcjonariuszki, druhny i druhowie, wydarzenia ostatnich miesięcy ale też lat to było wielkie wyzwanie ratownicze, które podjęliśmy i w sposób fenomenalny doprowadziliśmy do końca. Chciałbym więc pogratulować wszystkim wyróżnionym, odznaczonym i awansowanym. Zasłużyliście w pełni na to, co Was w tym momencie spotyka”.

Na koniec obchodów odbyła się defilada z udziałem Kompanii Reprezentacyjnej Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie.

Uroczystość została uświetniona oprawą muzyczną zapewnioną przez Orkiestrę Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaskach na czele z kapelmistrzem Panem Adamem Czajkowskim.

W uroczystości udział wzięło wielu znamienitych gości:

– Pan Henryk Kowalczyk – Wiceprezes Rady Ministrów,

– Pan Maciej Wąsik – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji,

– Pan Wojciech Skurkiewicz – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej,

– Pan Maciej Małecki – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych,

– Pan Waldemar Kraska –  Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia,

– Pan Piotr Uściński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii,

– Pan Marek Suski – Poseł na Sejm RP,

– Pani Maria Koc – Senator RP,

– Jego Ekscelencja ks. bp. Romuald Kamiński – Ordynariusz Diecezji Warszawsko-Praskiej,

– generał brygadier Andrzej Bartkowiak – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej,

– nadbryg. Krzysztof Hejduk – Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej,

– Pan Tobiasz Bocheński – Wojewoda Mazowiecki,

– Pan Przemysław Ligenza – Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

– Pan Marek Ryszka – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

– Pani Kamila Mokrzycka – Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

– Pan Michał Prószyński – Szef Gabinetu Politycznego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,

– Pan Dariusz Nowak – Dyrektor Generalny w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji,

– Pan Edward Zaremba – Pełnomocnik Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ds. Związków Zawodowych,

– Pani Małgorzata Szymańczak – Asystent Biura Senatora RP Stanisława Karczewskiego,

– nadbryg. Grzegorz Janowski – Łódzki Komendant Wojewódzki PSP,

– nadbryg. Dariusz Matczak – Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP,

– st. bryg. Paweł Fliszkiewicz – Prorektor – Zastępca Komendanta SGSP ds. operacyjnych,

– st. bryg. dr hab. inż. Jacek Zboina – Zastępca Dyrektora Centrum Naukowo-Badawczego Państwowego Instytutu Badawczego ds. certyfikacji i dopuszczeń,

– bryg. Tomasz Bąk – Zastępca Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie,

– nadinspektor Waldemar Wołowiec – Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą Radomiu,

– generał brygady SG Robert Bagan – Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej,

– pułkownik Zbigniew Brzostek – Dyrektor Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie,

– inspektor Tomasz Znajdek – Zastępca Komendanta Stołecznego Policji ds. Prewencji,

– podpułkownik Bartłomiej Królikowski – Zastępca Komendanta Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Warszawie,

– podporucznik Krzysztof Okliński – przedstawiciel Szefa Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Warszawie,

– druh Andrzej Wasilewski – Wiceprezes Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Mazowieckiego,

– byli Komendanci Wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej garnizonu mazowieckiego:

– nadbryg. w st. spocz. Roman Kaźmierczak,

– nadbryg. w st. spocz. Gustaw Mikołajczyk,

– przedstawiciele duchowieństwa:

– ks. mł bryg. Jerzy Sieńkowski – Kapelan Mazowieckich Strażaków,

– Ojciec Krzysztof Wendlik – Przeor Klasztoru Paulinów w Warszawie,

– st. asp. w. st. spocz. Mariusz Toman – brat z Zakonu Franciszkanów,

– przedstawiciele samorządu terytorialnego:

– Pan Marian Niemirski – Starosta Przysuski,

– Pan Krzysztof Bieńkowski – Starosta Przasnyski,

– przedstawiciele związków zawodowych PSP:

– st. kpt. Bartłomiej Mickiewicz – Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ Solidarność,

– Pan Marcin Dzięgielewski – Przewodniczący Regionalnej Sekcji NSZZ Solidarność Regionu Mazowsze,

– Pan Dariusz Łazarczyk – Przewodniczący Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS FLORIAN,

– st. bryg. w st. spocz. Andrzej Lisiecki – Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego  NSZZ Pracowników Pożarnictwa,

– kadra kierownicza PSP Mazowsza na czele z nadbryg. Jarosławem Piotrowskim Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim PSP i Zastępcami: st. bryg. Arturem Gonerą, st. bryg. Rafałem Zimochockim i st. bryg. Tomaszem Cybul oraz funkcjonariusze i pracownicy jednostek organizacyjnych PSP województwa mazowieckiego,

– poczty sztandarowe jednostek organizacyjnych PSP województwa mazowieckiego oraz poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Niepokalanowie.

Opracowanie: st. sekc. Katarzyna Urbanowska, mgr Paulina Merks, bryg. Grzegorz Kamiński – Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie.

Zdjęcia: mł. kpt. Maciej Piątek – Komenda Miejska PSP m.st. Warszawy, st. sekc. Katarzyna Urbanowska, st. str. Arkadiusz Malik – Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie.

 

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.