Nawiązanie współpracy grochowskiego aresztu z Nadleśnictwem Drewnica

Dyrektor Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie w dniu dzisiejszym zawarł porozumienie dotyczące współpracy z Lasami Państwowymi – Nadleśnictwem Drewnica. Porozumienie stanowi podwaliny współdziałania w zakresie aktywizacji osadzonych do działalności na rzecz Lasów Państwowych i prowadzenia oddziaływań penitencjarnych.

Na terenie Nadleśnictwa Drewnica odbyła się konferencja z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pana Michała Wosia, Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Jacka Kitlińskiego, Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej płk Zbigniewa Brzostka, Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie Pana Marka Romana, Nadleśniczego Nadleśnictwa Drewnica Pana Artura Delegacza oraz Dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie mjr Łukasza Pieńkosa. Podczas spotkania podpisane zostało porozumienie pomiędzy Aresztem Śledczym w Warszawie-Grochowie a Nadleśnictwem Drewnica dotyczące realizacji zajęć edukacyjnych dla osób pozbawionych wolności w Areszcie Śledczym w Warszawie – Grochowie w zakresie ekologii i ochrony środowiska.

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności oddziaływań resocjalizacyjnych i readaptacyjnych skazanych poprzez propagowanie działalności ekologicznej, edukacyjnej oraz kształtowaniu wśród osadzonych prospołecznych postaw. Przedmiotem porozumienia poprzez realizację zajęć edukacyjnych jest podniesienie świadomości ekologicznej u wszystkich uczestników biorących udział w spotkaniach organizowanych w ramach zajęć kulturalno – oświatowych, które odbywać się będą poza trenem zakładu karnego na terenie Nadleśnictwa. Celem głównym porozumienia jest kształtowanie umiejętności społecznych i poznawczych poprzez popularyzację postaw ekologicznych, prospołecznych oraz obywatelskich tj. prowadzenie działalności edukacyjnej dotyczącej fauny i flory terenów leśnych, kształtowanie zainteresowań ekologią oraz ochroną środowiska, rozwijanie poczucia odpowiedzialności oraz szacunku wobec środowiska i miejsc pamięci, wdrażanie do przestrzegania ogólnie przyjętych norm moralnych i społecznych.

Zawarcie porozumienia z Nadleśnictwem Drewnica jest następstwem podpisanego przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Jacka Kitlińskiego i p.o. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Pana Józefa Kubicę dokumentu o współpracy w zakresie zatrudniania więźniów i prowadzenia oddziaływań w zakresie readaptacji społecznej skazanych. Głównym celem podpisanego porozumienia pomiędzy Aresztem i Nadleśnictwem jest współpraca w zakresie zwiększenia efektywności oddziaływań resocjalizacyjnych i procesu readaptacji społecznej skazanych poprzez propagowanie działalności ekologicznej, edukacyjnej, kulturalno-oświatowej oraz wspieranie inicjatyw mających na celu kształtowanie wśród osadzonych społecznie pożądanych postaw.

Służba Więzienna angażując skazanych do aktywności na rzecz Lasów Państwowych – czy to w formie skierowania do zatrudnienia czy też poprzez programy edukacyjne i resocjalizacyjne – wspiera proces readaptacji osób pozbawionych wolności. Leśnicy zyskują odpowiednio przygotowanych do pracy osadzonych, którzy wykonując proste prace leśne, szkółkarskie nabywają nowe kompetencje i wiedzę na temat lasów, gospodarki leśnej i przyrody.

Opracowanie: ppor. Ewa Smolińska
Zdjęcia: ppor. Luiza Siara

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.