piątek, 07 października 2022

Nie posłuchali załogi, dostali mandaty

Dyżurny Placówki Straży Granicznej Warszawa – Modlin otrzymał informację o pasażerach zakłócających porządek na pokładzie samolotu lecącego ze Lwowa. Po wylądowaniu statku powietrznego na miejsce skierował funkcjonariuszy z Zespołu Interwencji Specjalnych.

Dwójka Ukraińców, która nie wykonywała poleceń personelu pokładowego oraz zakłócała porządek na pokładzie krzykiem i hałasem, została pouczona przez interweniujących funkcjonariuszy o możliwości użycia środków przymusu bezpośredniego w razie nie wykonywania poleceń dotyczących zaprzestania awantury na pokładzie statku powietrznego. Pasażerowie podporządkowali się poleceniom i zostali przeprowadzeni do pomieszczeń służbowych Straży Granicznej celem sprawdzenia w systemach teleinformatycznych i przeprowadzenia dalszych czynności służbowych.

Na podstawie art.210 ust.1 pkt 9 Ustawa Prawo Lotnicze zostali ukarani mandatami karnymi gotówkowymi w wysokości po 500 zł. Po zakończonych czynnościach kobieta i mężczyzna opuścili pomieszczenia służbowe Straży Granicznej.


Zobacz również