Niewybuch z czasów II Wojny Światowej znaleziony w Grudusku

Policjanci przypominają, że pomimo upływu lat nadal odnajdywane są na polach, w ogrodach, czy w lasach niewybuchy, które mogą być groźne. Wczoraj w Grudusku znaleziono pocisk artyleryjski pochodzący z okresu II wojny światowej. Do czasu przyjazdu patrolu saperskiego, miejsce znalezienia niewybuchu zabezpieczali policjanci.

Wczoraj (3.06) policjanci otrzymali zgłoszenie o znalezionym przedmiocie, przypominającym niewybuch. Natrafiono na niego w trakcie prac porządkowych na jednej z posesji przy ul. Ciechanowskiej w Grudusku. Na miejsce natychmiast pojechali policjanci. Funkcjonariusz z grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznej potwierdził, że znaleziony przedmiot to pocisk artyleryjski kal. 80 mm z okresu II wojny światowej. Do czasu przyjazdu saperów wojskowych teren, gdzie znajdował się niewybuch, zabezpieczali policjanci.

Przypominamy i ostrzegamy, że znaleziska pochodzące z czasów wojennych nadal mogą być niebezpieczne! Przedmioty wybuchowe, to wszelkiego rodzaju przedmioty pochodzenia wojskowego, przemysłowego lub własnej konstrukcji, zawierające materiały wybuchowe, które ze względu na swe właściwości wybuchowe grożą niebezpieczeństwem przy niewłaściwym obchodzeniu się z nimi.

Przedmiotów niebezpiecznych nie wolno: odkopywać, dotykać, podnosić, przenosić, uderzać, rozbijać, rzucać, podgrzewać (np. wrzucać do ogniska), manipulować nimi. Niezachowanie należytych środków bezpieczeństwa po odnalezieniu niewypału lub niewybuchu, niewłaściwe postępowanie wynikające z braku świadomości o grożącym niebezpieczeństwie może doprowadzić do wielu nieszczęść, a nawet śmierci! O każdym przypadku znalezienia niewypału, niewybuchu należy powiadomić niezwłocznie najbliższą jednostkę Policji, która sprawdzi czy znaleziony przedmiot jest wybuchowy i niebezpieczny, zawiadomi o tym fakcie jednostkę wojskową i zabezpieczy miejsce do czasu przybycia patrolu minerskiego.

mł. asp. Magda Zarembska

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.