piątek, 09 grudnia 2022

Nominacja Nadzwyczajna w Plebiscycie „Z Tumskiego Wzgórza” dla Zakładu Karnego w Płocku

Dyrektor Zakładu Karnego w Płocku został uhonorowany przez mieszkańców Mazowsza Płockiego Nadzwyczajną Nominacją w Plebiscycie „Z Tumskiego Wzgórza” „za serce, oddanie i ofiarność w walce z pandemią koronawirusa”.

14 edycja plebiscytu „Z Tumskiego Wzgórza” – Wydarzenie Roku 2020, organizowana pod auspicjami Tygodnika Płockiego, została rozstrzygnięta. Jest to plebiscyt, który co roku zmierza do wyłonienia w głosowaniu czytelników TP (SMS-owego i kuponowego) zwycięzców w czterech kategoriach „Inicjatywy społeczne i gospodarcze”, „Kultura”, „Sport i turystyka” oraz „na Mazowszu Płockim” .

Tegoroczna 14 już edycja różniła się od poprzednich tym, że zarówno członkowie Kapituły tegorocznego plebiscytu jak i redakcja tygodnika ustaliły, że o ile w poprzednich latach nagradzane były inicjatywy dzięki którym żyje nam się lepiej, ciekawiej i wygodniej, to patrząc na ostatni czas miało miejsce wiele takich działań, których w żaden sposób nie da się poddać procesowi głosowania. Były to działania nakierowane na ochronę życia i zdrowia ludzkiego, a także na zminimalizowanie skutków pandemii dla społeczeństwa. Narodził się pomysł uhonorowania osób, które podejmowały działania na tym polu, poprzez wręczenie Nominacji Nadzwyczajnych. Ze względu na bardzo dużą liczebność tej grupy, podziękowania przybrały charakter symboliczny i trafiły do przedstawicieli organizacji. Adresatem 6 Nominacji Nadzwyczajnych było środowisko medyczne – lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni i personel pomocniczy placówek służby zdrowia.

Dyrektor Zakładu Karnego w Płocku płk Andrzej Fereniec znalazł się w grupie 5 nominowanych przedstawicieli tych organizacji z regionu, które w opinii członków Kapituły podejmując różnorakie inicjatywy pomogły środowisku medycznemu hamować rozwój epidemii. Doceniona została akcja oddawania osocza przez funkcjonariuszy Służby Więziennej i szycie maseczek przez osadzonych w ramach programu resocjalizacyjnego „Tarcza”. Nominację w imieniu dyrektora Zakładu Karnego w Płocku odebrał zastępca ppłk Piotr Szatkowski.

Pozostali nominowani w sposób nadzwyczajny to Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, Tomasz Olenderek – członek zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S. A.) mjr Ireneusz Fudała – dowódca 64 Batalionu Lekkiej Piechoty w Płocku 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. rotmistrza. Witolda Pileckiego, Hilary Januszczyk – prezes Zarządu Oddziału Powiatowego w Płocku Związku ochotniczych Straży Pożarnych.

mjr Marlena Kubera


Zobacz również