środa, 27 października 2021

Nowy kapelan Mazowieckiej Policji

Posługę duszpasterską w Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu pełni ks. Jarosław Rożek z Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Radomiu.

Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu nadinsp. Michał Ledzion pogratulował rozpoczęcia duszpasterskiej posługi nowemu kapelanowi mazowieckich policjantów księdzu Jarosławowi Rożkowi. Przez ponad 20 lat kapelanem KWP zs. w Radomiu był ks. Mirosław Dragiel, który zmarł 30 października 2020 r.

Ksiądz Jarosław podziękował za zaufanie, jakim został obdarzony. Zapewnił, że swoją posługę kapłańską na rzecz środowiska policyjnego będzie spełniał gorliwie, aby jak najlepiej wypełniać swoje powołanie.

Ks. Jarosław Rożek jest kapłanem od 2006 roku. Należy do Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Radomiu.

Sprawy dotyczące duszpasterstwa Policji, w tym nominacji kapelanów, reguluje Porozumienie zawarte pomiędzy Komendantem Głównym Policji i Delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji z 19 października 2007 r.: „Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji w porozumieniu z biskupem diecezjalnym (lub wyższym przełożonym zakonnym) kieruje kapelanów do realizacji zadań duszpasterskich w Policji na podstawie stosownego dekretu” (§ 5 Porozumienia).

Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu


Nasi partnerzy