sobota, 27 listopada 2021

Odnowa klasztoru Dominikanów

Samorząd Mazowsza dofinansował prace ratunkowe izolacji poziomych i pionowych ściany południowej i wschodniej klasztoru Dominikanów. Znajduje się on przy ulicy Freta 10 w Warszawie.

Klasztor ucierpiał podczas bombardowania hitlerowców. Trzy lata później rozpoczęto jego odbudowę, która trwała do 1959 r. według projektu Haliny Kosmólskiej. Pierwotna izolacja fundamentów była zniszczona i nieodgruzowana. Przez to ściany kościoła i fundamenty zwilgotniały.

Sejmik Województwa Mazowieckiego przyznał Dominikanom 70 tys. zł w ramach dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego. Pieniądze przeznaczono na ratunek izolacji poziomych i pionowych ściany południowej i wschodniej klasztoru od strony ul. Mostowej i Starej. W ramach podjętych prac zrobiono wykop oraz skuto zniszczone miejsca na tynkach zewnętrznych. Grzyb ze ścian jest usunięty, a odsłonięta ściana fundamentowa wyremontowana. Zrobiona jest też izolacja pionowa i pozioma systemowa.


Zobacz również