Odznaczenia państwowe dla pracowników Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce

Wicewojewoda Mazowiecki Robert Sitnik, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, wręczył 10 Złotych Medali za Długoletnią Służbę zasłużonym pracownikom Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce. W uroczystości wziął udział Poseł na Sejm RP Arkadiusz Czartoryski. Uroczystość odbyła się 14 marca br.

Złote Medale za Długoletnią Służbę otrzymali:

 • Agnieszka Białczak, która pracuje w służbie zdrowia od 35 lat. Pełni funkcję pielęgniarki oddziałowej na Oddziale Kardiologii Interwencyjnej. Współorganizowała pracę w nowotworzonym w 2002 r. Zakładzie Diagnostyki Inwazyjnej Układu  Krążenia i Hemodynamiki. Obecnie czynnie zaangażowana jest w budowę nowego oddziału. Organizuje szkolenia wewnątrzoddziałowe podległemu personelowi oraz motywuje personel do doskonalenia zawodowego.
 • Anna Ciszkowska, która pracuje w ochronie zdrowia od 36 lat. Pełni funkcję pielęgniarki oddziałowej Ośrodka Kardiologicznego. Szczególnie zaangażowała się przy tworzeniu Pododdziału Rehabilitacji Kardiologicznej i w czasie pandemii COVID-19 organizowała pracę w  oddziale dla pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 i pozostałych pacjentów. Angażuje się w prace społeczne, prowadziła wykłady z zakresu kardiologii w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i pełniła obowiązki kierownika specjalizacji w dziedzinie  pielęgniarstwa zachowawczego.
 • Joanna Dąbrowska – pielęgniarka z czterdziestoletnim doświadczeniem w zawodzie. Jest pielęgniarką oddziałową na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. W czasie pandemii COVID-19 pracowała w punkcie wymazowym i punkcie szczepień. Współpracuje z samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych. Edukuje studentów i praktykantów z różnych zawodów medycznych.
 • Mieczysław Gadomski – lekarz czterdziestoletnim doświadczeniem. Posiada specjalizację z zakresu chorób ortopedii i traumatologii. Przez ponad 20 lat
  był Kierownikiem Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej. Stale współpracuje
  z Polskim Towarzystwem Lekarskim. Był współorganizatorem oraz czynnym uczestnikiem posiedzeń naukowych i szkoleń. Przez kilkadziesiąt lat współpracował z Narodowym Funduszem Ochrony Zdrowia.
 • Maria Kapuśniak – lekarz 40-letnim doświadczeniem w pracy. Posiada specjalizacje z zakresu pediatrii oraz chorób zakaźnych. Przez wszystkie lata pracy związana jest ze Szpitalem w Ostrołęce. Pani Maria pracowała w Hospicjum Domowej Opieki Paliatywnej i Długoterminowej NZOZ Caritas – w większości czasu w ramach wolontariatu. Obecnie jest Kierownikiem Zespołu ds. Zakażeń Szpitalnych.  Kieruje pracami Oddziału Regionalnego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Ostrołęce.
 • Danuta Kwiatkowska, która pracuje w ochronie zdrowia ponad 40 lat. W latach 1983-1985 pracowała w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Od 1989 r. pracuje w Szpitalu w Ostrołęce. Jej misją jest pomaganie osobom obłożnie i przewlekle chorym. Jest współautorem Regulaminu Organizacyjnego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce.
 • Jadwiga Tercjak, która pracuje w ochronie zdrowia 49 lat jako pielęgniarka na Oddziale Chirurgicznym oraz w Poradni Reumatologicznej, Hematologicznej i Diabetologicznej. Pełniła funkcję pielęgniarki koordynującej i nadzorującej pracę innych pielęgniarek i położnych w Zespole Poradni Specjalistycznych. Angażowała się w prace społeczne prowadząc wykłady w Szkole Promocji Zdrowia i na kursach specjalistycznych.
 • Iwona Zglejszewska, która pracuje w ochronie zdrowia 38 lat jako pielęgniarka
  w Oddziale Psychiatrycznym. Obecnie pełni funkcję pielęgniarki oddziałowej Oddziału Psychiatrycznego. Prowadziła wykłady z zakresu psychiatrii w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek. Była kierownikiem kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego. Opiekuje się osobami chorymi psychicznie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Ostrołęce.
 • Jolanta Zięba, która pracuje w służbie zdrowia od 35 lat. Od 2006 r. pełni funkcję pielęgniarki oddziałowej na Oddziale Chorób Wewnętrznych. Aktywnie udziela się w Szkole Promocji Zdrowia prowadząc wykłady, a od 2019 r. pełni funkcję opiekuna medycznego programu.
 • Wiesława Żendzian, która jest pielęgniarką od 40 lat. Posiada specjalizację
  z pielęgniarstwa epidemiologicznego. Wspiera swoją wiedzą inne placówki medyczne. Współpracuje aktywnie z samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych. Przez 3 kadencje była delegatem oraz zasiadała w zespole Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Od wielu lat współpracuje z Oddziałem Regionalnym Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Ostrołęce.

Medal za Długoletnią Służbę, ustanowiony w 1938 r., a przywrócony w 2007 r., jest nadawany za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.

Fot. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.