czwartek, 08 grudnia 2022

Ostrołęka: Kościół św. Antoniego

Kościół parafialny pw. św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce zbudowany w latach 1666-1696. Kościół jest częścią pobernardyńskiego zespołu klasztornego, wpisanego do rejestru zabytków. Jest to jeden z najstarszych i najcenniejszych zabytków Ostrołęki.

Fundatorem kościoła był sędzia ziemski nurski Tomasz Rola-Gocłowski. Budowa rozpoczęła się w roku 1666, a 30 lat później, w roku 1696 został on konsekrowany przez biskupa płockiego Andrzeja Chryzostoma Załuskiego i otrzymał tytuł św. Antoniego z Padwy.

W 1864 roku zabudowania przeszły we władania skarbu państwa i znajdowały się w nich urzędy miejskie. W 1925 r. w budynkach należących do kościoła znajdowała się szkoła rzemieślniczo-przemysłowa, później także internat tej szkoły. Do 1864 r. kościół był własnością Zakonu Bernardynów. Od tego roku opiekę, nad kościołem i klasztorem sprawowała diecezja. W 1927 r. kościół poklasztorny został przekazany miejscowej parafii.

W przeszłości kościół był miejscem kilku ważnych wydarzeń; m.in. w 1831 r. bronili się tutaj Czwartacy. W latach 1915-1917 budynek kościoła służył za szpital wojskowy.

W nocy z 13 na 14 marca 1989 r. wskutek pożaru wnętrze kościoła uległo znacznemu zniszczeniu. Został on jednak zrekonstruowany i doprowadzony do pierwotnego stanu w ciągu kilku lat. Jednak wyjątkowych walorów artystycznych barokowy portret Gocłowskiego uległ zniszczeniu, obecnie jest znany jedynie z reprodukcji.

13 czerwca 2010 r. kościół otrzymał miano sanktuarium. Tytuł ten nadał ordynariusz Diecezji Łomżyńskiej ks. Bp Stanisław Stefanek. Kustoszem sanktuarium został proboszcz parafii ks. kan. Zdzisław Grzegorczyk.

Msze Święte:
w niedziele i święta:
6.30, 8.30, 10.00, 11.30 (dla dzieci), 13.00, 16.00, 18.00, 20.00 (dla młodzieży)
w dni powszednie: 6.30, 7.00, 8.30, 18.00


Zobacz również