piątek, 16 kwietnia 2021

Otwock: Kościół św. Wincentego A Paulo

Dzisiejszej niedzieli zapraszamy wszystkich do kościoła pw. św. Wincentego A Paulo w Otwocku pod Warszawą

Początkowo w miejscu obecnego kościoła znajdowała się murowana kaplica w stylu neogotyckim, wybudowana w 1892 według projektu Władysława Marconiego. Teren pod ośrodek duszpasterski ofiarował Zygmunt Kurtz, właściciel Otwocka Wielkiego i inicjator budowy. Kaplicę poświęcono 31 lipca 1892. W 1902 przebudowano i powiększono świątynię.

1 czerwca 1911 erygowano pierwszą parafię w Otwocku, wydzieloną z parafii w Karczewie. Proboszczem został ks. Zygmunt Gajewicz. Obecny kościół wybudowano w latach 1930-1935 według projektu Łukasza Wolskiego, brata ówczesnego proboszcza parafii, ks. Ludwika Wolskiego. 7 grudnia 1930 ks. bp Stanisław Gall poświęcił kamień węgielny pod budowę świątyni. Ten sam biskup poświęcił nowy kościół 20 października 1935. Konsekracji świątyni dokonał Ks. Kardynał Stefan Wyszyński w 1965.

Kościół jest zbudowany z cegły białej w stylu modernistycznym, trójnawowy, z chórem i balkonami nad nawami bocznymi. Przed 1939 ściana prezbiterium była wykonana z ażuru. Po wojnie zniszczoną fasadę i wieżę odbudowano według projektu Erdgara Norwetha. Pełne wyposażenie wnętrza miało miejsce w latach 1963-1974.

W kościele znajdują się tablice upamiętniające 4 komendantów otwockiego rejonu AK (Mieczysława Sawickiego “Macieja”, rtm. Edmunda Grunwalda “Jaremę”, por. Antoniego Dorożyńskiego “Michała” i kpt. Stanisława Szulca “Kanię”), żołnierzy AK Tadeusza Gąseckiego i Zygmunta Migdalskiego oraz żołnierzy AK IV Rejonu “Koralewo-Fromczyn”.

W prawej, bocznej kaplicy znajduje się obraz Matki Boskiej Swojczowskiej, patronki Otwocka.

Historia tego obrazu jest następująca: Do roku 1943 przebywał w kościele parafialnym w Swojczowie, w miejscowości leżącej w pobliżu Włodzimierza Wołyńskiego. Kult tego obrazu był wielki wśród ludności Kresów Wschodnich. Matka Boża odbierała cześć od katolików, unitów, a nawet prawosławnych. W 1943 roku nacjonaliści ukraińscy wymordowali większość ludności polskiej w Swojczowie i okolicy. Kościół parafialny wysadzono w powietrze i zrównano z ziemią. Obraz ocaliły kobiety ukraińskie przenosząc go do cerkwi. Z narażeniem życia obraz odebrał ks. Stanisław Kobyłecki z grupą ocalałych Polaków, i przy pomocy żołnierzy niemieckich przewiózł go do kościoła we Włodzimierzu Wołyńskim.

Po tułaczce, którą odbył z żołnierzami 27 Dywizji Wołyńskiej AK i ocalałą ludnością polską, obraz umieszczono w kościele parafialnym w Otwocku k. Warszawy. Obraz był bardzo zniszczony. Dwa razy poddawano go konserwacji i restauracji. W 1987 roku gruntownej renowacji wizerunku dokonał pan Marian Paciorek z Krakowa. W tej renowacji odsłonięte zostało całe piękno obrazu. Określono czas jego powstania na XVII w. Obraz jest jedną z licznie rozpowszechnionych w Polsce kopii Matki Bożej Śnieżnej z rzymskiej bazyliki Matki Bożej Większej.

Dawni parafianie ze Swojczowa i mieszkańcy okolic, którzy ocaleli z pożogi wojennej, przybywają do Otwocka w dniu 8 września każdego roku, by modlić się do Matki Bożej, Pani Ziemi Wołyńskiej, patronki ich tułaczego losu. Dnia 27 września 1993 roku, na prośbę Rady Miasta i Prezydenta Otwocka i za przyzwoleniem arcybiskupa Lwowa, ks. bp Kazimierz Romaniuk, ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej w obecności swych biskupów pomocniczych dokonał uroczystego aktu zawierzenia miasta Otwocka opiece Matki Bożej.

Decyzję o koronacji wizerunku Matki Bożej Swojczowskiej podjął ks. bp Ordynariusz Kazimierz Romaniuk, spełniając prośby byłych parafian ze Swojczowa i obecnie mieszkających w Otwocku. O wielkiej czci, jaką odbiera Matka Boża w Otwocku, świadczą vota umieszczone wokół obrazu. Nowe korony Matki Bożej i Dzieciątka Jezus wykonane są z wot złożonych przez wiernych parafii św. Wincentego á Paulo w Otwocku. Koronacja obrazu – 8 września 1998 roku – została dokonana przez Arcybiskupa Lwowa, Mariana Jaworskiego.

Odpust – Dzień Matki Bożej Swojczowskiej – 8 września – Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Msza św. o godz. 10.oo, jeśli 8 września wypada w niedzielę – 9.3o.

Msze Święte:
Niedziela:
7.30 9.30 11.00 12.30 18.00
Dni Powszednie
7.00 18.00


Nasi partnerzy