Pierwsze na Mazowszu szkolenie dla strażaków OSP na prawo jazdy kategorii „C”

21 lipca rozpoczęło się pierwsze szkolenie w zakresie podnoszenia kwalifikacji i umiejętności kierowców – strażaków ratowników OSP na prawo jazdy kategorii C.

Rozpoczęcia kursu dokonał Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Jarosław Nowosielski oraz Zastępca Naczelnika Ośrodka Szkolenia w Pionkach Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie mł. bryg. Dominik Chodowicz.

Szkolenie zostało zorganizowane przez Komendę Wojewódzką PSP w Warszawie. W pierwszej turze szkolenia, udział weźmie łącznie 12 druhów OSP z powiatów:
– ciechanowskiego: 5 druhów OSP,
– sierpeckiego: 2 druhów OSP,
– płońskiego: 5 druhów OSP.

Program jest w pełni finansowany z budżetu Państwowej Straży Pożarnej. Szkolenie jest związane z realizacją zobowiązań zawartych w ustawie o ochotniczych strażach pożarnych z dnia 17 grudnia 2021 roku.

Szkolenie jest dedykowane dla strażaka ratownika z Ochotniczej Straży Pożarnej, spełniającego następujące wymagania:
– został skierowany na szkolenie przez przedstawiciela Zarządu OSP,
– ma ukończone 21 lat,
– posiada prawo jazdy kategorii B,
– posiada orzeczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów ciężarowych,
– założył Profil Kandydata na Kierowcę na kat. C (w organie właściwym w sprawach wydawania uprawnień do kierowania pojazdami) i udostępni jego numer organizatorowi szkolenia.

Jednocześnie, zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych wymagane jest podpisanie umowy pomiędzy Komendantem Powiatowym PSP, a skierowanym strażakiem na pełnienie funkcji kierowcy w danym OSP na okres nie krótszy niż 5 lat, liczony od momentu uzyskania kwalifikacji.

Zakres nauki będzie obejmował 20 godzin zajęć teoretycznych oraz 30 godzin praktyki. Wszystko zakończy się państwowym egzaminem.

Opracowanie: sekc. Katarzyna Urbanowska – Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie.
Zdjęcia: kpt. Damian Kołpaczyński – Komenda Powiatowa PSP w Ciechanowie.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.