sobota, 23 października 2021

Płock: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

Miejsce, gdzie obecnie znajduje się Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku, jest miejscem pierwszego objawienia Jezusa Miłosiernego św. Siostrze Faustynie Kowalskiej, która tutaj w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, otrzymała od Jezusa polecenie namalowania obrazu z podpisem Jezu ufam Tobie. Wydarzenie to miało miejsce 22 lutego 1931 roku.

Siostry Matki Bożej Miłosierdzia przybyły do Płocka pod koniec XIX wieku. W latach 1899 – 1950 prowadziły pracę wychowawczą i edukacyjną w Zakładzie Anioła Stróża dla dziewcząt i kobiet potrzebujących głębokiej odnowy moralnej. Zakład mieścił się przy Starym Rynku. W 1950 roku Zakład Anioła Stróża i Dom zakonny, zostały upaństwowione. Powrót Zgromadzenia do Płocka nastąpił po 40 latach jego przymusowej nieobecności. W 1990 roku nastąpiło poświęcenie kaplicy sióstr i powrót do działalności.

Od 22 października 1990 r. rozpoczęły się comiesięczne uroczyste Msze św. ku czci Miłosierdzia Bożego. Już w kilka miesięcy po powrocie sióstr zaczęli przybywać pierwsi pielgrzymi. Najważniejszym jednak pielgrzymem, który zawitał do Płocka w 1991 r. był, papież Jan Paweł II. Chociaż nie przybył na samo miejsce objawień, jednak wspomniał o wydarzeniach w klasztorze przy Starym Rynku, które wpisały to miasto, jak się wyraził, do świetlistego szlaku Siostry Faustyny. Ojciec święty pobłogosławił obraz Pana Jezusa Miłosiernego, namalowany przez malarkę z Torunia, Elżbietę Hoffmann – Plewę, który 7 czerwca 1992 r. rozpoczął peregrynację po diecezji Płockiej.

22 października 1991 r. ks. bp Roman Marcinkowski przewodniczył Mszy świętej i poświęcił figurę Jezusa Miłosiernego, ufundowaną przez pana Krajewskiego. Odtąd stała ona na placu objawień w miejscu oficyny, w której znajdowała się cela św. Siostry Faustyny.

23 sierpnia 1993 r. ks. Mieczysław Ochtyra otrzymał nominację na kapelana sióstr i duszpasterza Bożego Miłosierdzia. 8 grudnia 1996 r., w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, ks. bp Zygmunt Kamiński odprawił Mszę świętą, rozpoczynającą całodzienną Adorację Najświętszego Sakramentu w kaplicy przy Starym Rynku.

16 listopada 1999 r. Płocki bp Stanisław Wielgus, na prośbę sióstr, nadał kaplicy tytuł: Bożego Miłosierdzia. Już od 2 lutego 1999 r. rozpoczął się w niej 6-godzinny dyżur w konfesjonale.

30 kwietnia 2000 roku, w Niedzielę Bożego Miłosierdzia, zakończona została peregrynacja obrazu. Od tego momentu obraz został umieszczony na stałe w kaplicy sióstr. W tym samym dniu, Ojciec Święty Jan Paweł II, kanonizował bł. Siostrę Faustynę Kowalską i ogłosił Święto Miłosierdzia dla całego Kościoła.

Dziś sanktuarium mieści się w prowizorycznej niewielkiej kaplicy. Została więc podjęta decyzja o budowie nowej świątyni oraz zaplecza duszpasterskiego i socjalnego dla pielgrzymów i apostołów Bożego Miłosierdzia. Kamień węgielny (z Kalwarii w Jerozolimie) pod rozbudowę poświęcił bp Piotr Libera w Święto Miłosierdzia 19 kwietnia 2009 roku. 15 maja 2015 roku – po ukończeniu wszelkich potrzebnych prac przygotowawczych, siostry rozpoczęły rozbudowę Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w miejscu pierwszego objawienia Jezusa Miłosiernego. Architektem nowego obiektu jest pan Jacek Jaśkowiec.

Msze Święte:
Niedziela: 8:00, 17:00
Dni Powszednie: 6:30, 17:00

Codziennie o 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia


Nasi partnerzy