wtorek, 26 października 2021

Podstępna próba wjazdu do Polski

Odmową wjazdu na terytorium Polski zakończyła się podróż dla 10 cudzoziemców, wobec dwóch z nich wszczęto postępowanie w związku z usiłowaniem przekroczenia granicy RP wbrew przepisom – mężczyźni podczas kontroli granicznej posłużyli się sfałszowanymi oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy.

W miniony weekend funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie wydali 10 decyzji o odmowie wjazdu na terytorium RP. Tym razem warunków obowiązujących przy przekroczeniu granicy nie spełniło – 4 obywateli Ukrainy, 2 obywateli Etiopii oraz obywatel Chin i trzech Gruzinów. Niektórzy z nich podlegali zakazowi wjazdu ze względu na obostrzenia związane z pandemią, w dwóch przypadkach cel podróży był niezgodny z deklarowanym lub też został wykorzystany dozwolony czas pobytu cudzoziemców bez konieczności posiadania przez nich wizy.

W dwóch sytuacjach funkcjonariusze wszczęli postępowania w sprawie usiłowania przekroczenia podstępem granicy RP wbrew przepisom. Dotyczyły one dwóch obywateli Gruzji, którzy podczas kontroli granicznej posłużyli się sfałszowanym dokumentem uzupełniającym tj.: Oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy. Po wnikliwej analizie dokumentów i okoliczności zdarzenia, okazało się, że w pierwszym przypadku dokument został wystawiony na zupełnie inną osobą, w drugim zaś firma widniejąca na oświadczeniu nigdy nie podejmowała próby zatrudnienia cudzoziemca. Podejrzanym przedstawiono zarzuty z art. 264 § 2 kk. oraz art. 270 § 1 kk.

Mężczyźni nie przyznali się do zarzucanego im czynu, odmówili złożenia wyjaśnień. Po otrzymaniu decyzji o odmowie wjazdu na terytorium RP odlecieli z powrotem do kraju, z którego przybyli.


Nasi partnerzy