Podsumowanie roku w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki

Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu jest jednostką szkolnictwa wojskowego, której zadaniem jest szkolenie żołnierzy wojska polskiego w specjalnościach łącznościowych i informatycznych. Od 1 października 2019 r., od kiedy Centrum przeszło w podporządkowanie Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej, jest także miejscem gdzie służbę pełnią żołnierze OT – ochotnicy, którzy łączą pełnienie służby z pracą zawodową, nauką i życiem prywatnym.

Rok 2022 był dla zegrzyńskiego Centrum intensywnym rokiem szkoleniowym. Był też rokiem rocznicowym – w 2022 roku 25. rocznicę swojego powstania obchodziło Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki a 5. rocznicę utworzenia świętowały Wojska Obrony Terytorialnej.

W ramach doskonalenia zawodowego zrealizowano 290 kursów w których wzięło udział prawie 3,5 tysiąca słuchaczy. Oferta Centrum Szkolenia została poszerzona o cztery nowe kursy m.in. z zakresu działań informacyjnych a cztery inne z uwagi na modernizację sprzętu i oprogramowania zostały zmodyfikowane.

Prawie 1200 osób zostało przeszkolonych w ramach szkolenia specjalistycznego obejmującego szkolenie na potrzeby Akademii Marynarki Wojennej, Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Wojsk Lądowych, Szkoły Podoficerskiej SONDA, TSW ARYKOLA a także szkolenie żołnierzy rezerwy.

W ramach szkolenia żołnierzy OT pełniących Terytorialną Służbę Wojskową zostały zrealizowane 4 szkolenia podstawowe i 4 szkolenia wyrównawcze, prawie 20 szkoleń rotacyjnych oraz jedno szkolenia zintegrowane. W trakcie tych szkoleń przeszkolono 270 żołnierzy.

Trzykrotnie w 2022 roku żołnierze OT przysięgali na sztandar Centrum, zasilając po złożonej przysiędze szeregi CSŁiI oraz batalionu dowodzenia WOT.

Działalność zegrzyńskiego Centrum nie ogranicza się tylko do szkolenia informatycznego i łącznościowego czy szkolenia żołnierzy OT.

Funkcjonujący w strukturze Centrum Lektorat Języków Obcych prowadzący kursy językowe zgodnie z Porozumieniem STANAG 6001 z języka rosyjskiego na poziomie 1 i 2 oraz z języka angielskiego na poziomie 2 przeszkolił ponad 130 kursantów i przeegzaminował w trybie eksternistycznym ponad 800.

Działająca w strukturach Centrum Wojskowa Straż Pożarna realizująca zadania w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w 2022 r. interweniowała prawie 800 razy z czego ponad 300 na terenie cywilnym.

Przy Centrum Szkolenia działa również Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża, który w punktach krwiodawstwa województwa mazowieckiego zorganizował 12 zbiorowych akcji honorowego oddawania krwi, łącznie oddając prawie 160 litrów krwi a jego członkowie otrzymali takie odznaczenia jak Brązowy Krzyż Zasługi, OH PCK IV stopnia i ponad 20 odznak Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi, I, II i III stopnia.

Rok 2023 również zapowiada się intensywnie.

tekst i zdjęcia: kpt. Małgorzata Nowak

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.