niedziela, 28 listopada 2021

Ponad 2,4 mln zł na sprzęt medyczny w powiecie zwoleńskim

Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego dwa przedsięwzięcia w powiecie zwoleńskim dotyczące ochrony zdrowia otrzymają ponad 2,4 mln zł dofinansowania z UE. Nowoczesny sprzęt medyczny i remonty w salach chorych to główne założenia projektu w szpitalu w Zwoleniu. Drugi projekt obejmuje zakup sprzętu medycznego dla Poradni Rejonowej.

Umowy w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik oraz przedstawiciele powiatu zwoleńskiego: starosta Stefan Bernaciak, wicestarosta Waldemar Urbański oraz skarbnik Elżbieta Lange. W spotkaniu uczestniczył radny województwa mazowieckiego Leszek Przybytniak.

Modernizacja szpitala w Zwoleniu oraz zakup sprzętu medycznego
Dzięki funduszom europejskim w szpitalu w Zwoleniu zostaną zmodernizowane sale chorych na oddziałach Chorób Wewnętrznych i Medycyny Paliatywnej oraz w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym. Projekt zakłada przebudowę sal, zwiększenie odstępów między łóżkami, wymianę podłóg, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, a także dostosowanie pomieszczeń do montażu nowego sprzętu medycznego. Dofinansowanie z UE pozwoli na zakup sprzętu medycznego, który będzie służył leczeniu m.in. chorób układów oddechowego i kostno-mięśniowo-stawowego. Placówka wzbogaci się także o aparat EKG z osprzętem, wózki zabiegowe pielęgniarskie, wózki żywieniowe z funkcją utrzymywania temperatury posiłków czy łóżka medyczne reanimacyjne z wyposażeniem i szafkami przyłóżkowymi.

Tytuł projektu: Modernizacja istniejącej infrastruktury szpitala SPZZOZ w Zwoleniu oraz zakup sprzętu medycznego
Beneficjent: Powiat Zwoleński
Całkowita wartość projektu: 2,09 mln zł
Kwota dofinansowania: 1,56 mln zł
Działanie: 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Zakup sprzętu dla poradni specjalistycznych w Zwoleniu
Poradnia Rejonowa w Zwoleniu zyska nowoczesny sprzęt medyczny, który trafi do poradni: kardiologicznej, chirurgii ogólnej, onkologicznej, położniczo-ginekologicznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, otolaryngologicznej, okulistycznej, a także do pracowni USG, endoskopowej i rentgenodiagnostyki.

Tytuł projektu: Poprawa efektywności działania istniejących Poradni specjalistycznych i podstawowej opieki zdrowotnej poprzez zakup sprzętu specjalistycznego I Etap
Beneficjent: Powiat Zwoleński
Całkowita wartość projektu: 1,05 mln zł
Kwota dofinansowania: 834 tys. zł
Działanie: 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Projekty znalazły się na liście rankingowej w ramach konkursu z Działania 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia. Nabór ogłosiła i przeprowadziła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, w ramach realizacji RPO WM 2014-2020.


Zobacz również