czwartek, 08 grudnia 2022

Porozumienie o współpracy z Wydziałem Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT

6 lipca zostało podpisane porozumienie o współpracy naukowo – dydaktycznej pomiędzy płk Radosławem Salakiem – Dyrektorem Aresztu Śledczego w Warszawie – Białołęce a prof. dr hab. inż. Andrzejem Dobrowolskim – Prorektorem ds. naukowych Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego.

W spotkaniu udział wzięli płk Radosław Salak wraz z mjr Anetą Maicką natomiast ze strony Wojskowej Akademii Technicznej w spotkaniu uczestniczyli płk dr inż. Jarosław Zelkowski, dr Patrycja Bryczek – Wróbel, dr Sylwia Wojnarowska – Szpucha oraz dr Natalia Moch.

Głównym celem podpisanego porozumienia jest wszechstronna współpraca w obszarze edukacji i krzewienia działalności w zakresie bezpieczeństwa publicznego, profilaktyki i kształtowania pozytywnego wizerunku Służby Więziennej oraz promowaniu zatrudnienia w szeregach Służby Więziennej wśród studentów Uczelni, ze szczególnym uwzględnieniem studentów Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania oraz promowania wśród kadry funkcjonariuszy i pracowników białołęckiego aresztu śledczego kształcenia na studiach wyższych oferowanych przez Uczelnię. Ponadto Areszt Śledczy w Warszawie – Białołęce zrealizuje praktyki studenckie dla studentów Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania. Dzięki podpisanemu porozumieniu kadra funkcjonariuszy z Aresztu Śledczego w Warszawie – Białołęce będzie mogła uczestniczyć w szkoleniach organizowanych przez kadrę naukową Uczelni.

W trakcie spotkania omówione zostały zasady realizowania porozumienia oraz zostały nakreślone kolejne inicjatywy, które mogą zostać zrealizowane dzięki nawiązanej współpracy. Podpisane porozumienie o współpracy otwiera nowe perspektywy w zakresie szkoleń dla funkcjonariuszy tak aby kadra była jak najlepiej przygotowana do pełnionych na co dzień zadań związanych z ochroną społeczeństwa przed sprawcami przestępstw. Zawarte porozumienie pozwoli na wymianę doświadczeń i informacji praktycznych dotyczących problematyki w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego a także poprzez organizowanie wspólnych przedsięwzięć dydaktyczno-naukowych – wykładów, seminariów i konferencji.

Służba Więzienna codziennie oprócz resocjalizacji osób pozbawionych wolności realizuje szereg działań związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym państwa. Korzystanie z wiedzy i doświadczeń naukowych renomowanej Uczelni Wyższej ma rozwijać posiadany potencjał oraz pomóc w lepszym zrozumieniu problematyki bezpieczeństwa narodowego wśród kadry funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Warszawie – Białołęka.

ppor. Edyta Kulesza


Zobacz również