Przejścia na zaopatrzenie emerytalne Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP i jego zastępcy

28 grudnia w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przejścia na zaopatrzenie emerytalne Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Jarosława Piotrowskiego i Zastępcy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Tomasza Cybul.

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości. Meldunek przyjął Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Jarosław Piotrowski. Następnie wprowadzony został sztandar Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie oraz odegrano hymn Rzeczypospolitej Polskiej.

Najważniejszą częścią uroczystości było uroczyste pożegnanie Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Jarosława Piotrowskiego ze sztandarem Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie. Nadbryg. Jarosław Piotrowski w ciepłych słowach podsumował swoją służbę w garnizonie mazowieckim PSP, wspominając także o jednostkach organizacyjnych PSP, w których uprzednio pełnił służbę: o Komendzie Miejskiej PSP w Częstochowie oraz Komendzie Wojewódzkiej PSP w Kielcach. Wspomniał również, że miał to szczęście i przywilej, iż był świadkiem i uczestnikiem tego, jak Państwowa Straż Pożarna powstawała i jak stawała się profesjonalną, wyspecjalizowaną i nowoczesną formacją, jaką jest dzisiaj.

Pan Generał służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął w 1983 roku podejmując naukę w Szkole Chorążych Pożarnictwa w Krakowie, którą ukończył w 1985 roku uzyskując tytuł technika pożarnictwa.

W okresie swojej służby nadbryg. Jarosław Piotrowski zajmował szereg stanowisk dowódczych i kierowniczych, m.in. Kierownika Sekcji, Dowódcy JRG PSP w Częstochowie, Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie, Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie, Zastępcy Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach.

W trakcie swojej służby dowodził licznymi akcjami ratowniczo-gaśniczymi, wśród których można wymienić: pożar kompleksu leśnego w Kuźni Raciborskiej (1992 r.), powódź na terenie miejscowości Częstochowa, Poczesna, Kruszyna, Kłomnice (2010r.), katastrofa lotnicza samolotu (2014r.). Uczestniczył w zabezpieczeniu VI Światowych Dni Młodzieży w Częstochowie na Jasnej Górze (1991 r.) oraz wizyt Papieża Jana Pawła II w Częstochowie w 1991 r. i 1997 r., Papieża Benedykta XVI w 2006 r. oraz Papieża Franciszka w 2016 r.

Doceniając doświadczenie oraz wysoki poziom wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz wysokie kwalifikacje, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 16 listopada 2022 roku powołał nadbryg. Jarosława Piotrowskiego na stanowisko Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, a 4 maja 2023 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wręczył Panu Komendantowi nominację generalską.

Nadbrygadier Jarosław Piotrowski, swoją imponującą, ponad 40 – letnią służbę, zakończył na ziemi mazowieckiej, symbolicznym pożegnaniem ze sztandarem Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie, a ten moment uroczystości niewątpliwie był najbardziej wzruszającym.

Podczas uroczystości nadbryg. Jarosław Piotrowski podziękował swoim Zastępcom, Komendantom Powiatowymi i Miejskim PSP z terenu województwa mazowieckiego oraz funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie za wzorową współpracę oraz życzliwość podczas wykonywania codziennych obowiązków służbowych. Podkreślił, że dowodzenie największym garnizonem Państwowej Straży Pożarnej w kraju to duże wyzwanie i odpowiedzialność, jednak mając za sprzymierzeńców takich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, to wyzwanie dawało także wiele satysfakcji.

W imieniu kadry Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie głos zabrał Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Artur Gonera, który przekazał Mazowieckiemu Komendantowi Mazowieckiem PSP wyrazy uznania i podziękował Panu Generałowi za wspólną służbę. Wyraził także szacunek dla jego profesjonalizmu oraz zaangażowania w rozwój ochrony przeciwpożarowej na Mazowszu. Podziękował również za życzliwość i szacunek, którym Pan Generał darzył wszystkich współpracowników. Życzył także, by kolejny etap życia przyniósł satysfakcję, radość, ale także i w pełni zasłużony odpoczynek.

Delegacja Komendantów Powiatowych i Miejskich PSP z terenu województwa mazowieckiego, dziękując Panu Generałowi za wspólną służbę podkreślała, że współpraca ta przebiegała bardzo serdecznie, a Pan Generał to właśnie na ziemi mazowieckiej obchodził piękny jubileusz 40-lecia swojej służby.

Kolejną częścią uroczystości było podziękowanie za służbę Zastępcy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Tomaszowi Cybul, który zgodnie z Decyzją Komendanta Głównego PSP, z dniem 4 stycznia 2024 roku przechodzi na zaopatrzenie emerytalne. Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Jarosław Piotrowski, w imieniu kadry Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie, podziękował st. bryg. Tomaszowi Cybul za nienaganną służbę i zaangażowanie w wypełnianie obowiązków Zastępcy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, koordynującego współpracę z jednostkami OSP na terenie województwa mazowieckiego. Podziękowania złożyła także delegacja Komendantów Powiatowych i Miejskich PSP województwa mazowieckiego.

st. bryg. Tomasz Cybul służbę w Państwowej Straży Pożarnej rozpoczął w 1999 r., jako absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (inżynier pożarnictwa), w Komendzie Powiatowej PSP w Pruszkowie, systematycznie podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe. W 2005 r. ukończył Wyższą Szkołę Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie, uzyskując tytuł magistra. W 2022 r. ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu na kierunku „Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy”.

Przez wiele lat uczestniczył w posiedzeniach Komisji Dyscyplinarnej przy Mazowieckim Komendancie Wojewódzkim PSP, pełniąc także funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej. W lipcu 2018 r. brał czynny udział w akcji gaszenia pożarów lasów w Szwecji.

Z dniem 6 marca 2019 r. powierzono st. bryg. Tomaszowi Cybul pełnienie obowiązków Zastępcy Komendanta Powiatowego w Komendzie Powiatowej PSP w Żyrardowie, a z dniem 15 maja 2019 r. został on powołany na ww. stanowisko.

W dniu 29 lutego 2020 r. powierzono st. bryg. Tomaszowi Cybul pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Żyrardowie, a z dniem 1 kwietnia 2020 r. został on powołany na ww. stanowisko.

Z dniem 1 czerwca 2022 r. st. bryg. Tomasz Cybul został powołany na stanowisko Zastępcy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Obowiązki te realizować będzie do dnia 4 stycznia br.

Podczas uroczystości zarówno pod adresem nadbryg. Jarosława Piotrowskiego, jak i st. bryg. Tomasza Cybul padło wiele ciepłych słów. Nie obyło się także bez wspomnień. Poza kadrą kierowniczą PSP województwa mazowieckiego w uroczystości uczestniczyli także funkcjonariusze i pracownicy cywilni Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie.

Opracowanie: mł. kpt. Katarzyna Urbanowska, mgr Paulina Merks – Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.