piątek, 07 października 2022

Przyznał się do winy

Po przylocie samolotu z Aten, funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej Warszawa – Modlin zatrzymali cudzoziemca. Mężczyzna podczas kontroli legitymował się czeskim dokumentem tożsamości.

Do zdarzenia doszło na nowodworskim Lotnisku Warszawa – Modlin, podczas kontroli legalności pobytu podjętej wobec pasażerów podróżujących z Grecji. Wśród kontrolowanych osób, jeden podróżny legitymował się dokumentem, który wzbudził wątpliwość funkcjonariuszy Straży Granicznej. Obywatel Syrii okazał czeski dowód osobisty tyle, że należący do innej osoby. Wobec Syryjczyka wszczęto postępowanie przygotowawcze w kierunku art. 275 § 1 kk. (czynienie przygotowań do posłużenia się, jako autentycznym sfałszowanym dokumentem oraz posługiwanie się cudzym dokumentem tożsamości), a także postępowanie administracyjne w celu zobowiązania do powrotu.

Cudzoziemiec dobrowolnie poddał się karze 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres 2 lat.


Zobacz również