Samorząd Mazowsza inwestuje w szpitale.

Ponad 44 mln zł dodatkowych środków z budżetu województwa trafi do mazowieckich szpitali. Decyzję w tej sprawie podjęli radni województwa mazowieckiego. Zostaną one przeznaczone na niezbędne remonty i zakup wyposażenia, w tym specjalistycznego sprzętu.

Jak podkreśla marszałek Adam Struzik potrzeby są ogromne, a rosnąca inflacja oraz ceny usług i towarów nie ułatwiają sytuacji. – Przed nami bardzo trudny rok. Z jednej strony wojna w Ukrainie, z drugiej szalejąca inflacja. Wszystko to przekłada się na sytuację gospodarczą, a co za tym idzie ceny i dostępność materiałów. Potrzeby jednak są ogromne. Tym razem przeznaczymy ponad 44 mln zł na remonty i doposażenie naszych szpitali.

Mazowieckie szpitale otrzymają w sumie ponad 44 mln zł dodatkowego wsparcia. Trafi ono zarówno do placówek stołecznych, jak i subregionalnych.

Jak zauważa członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc, te dodatkowe środki to odpowiedź samorządu województwa na zgłaszane przez szpitale potrzeby. – Stale monitorujemy sytuację w naszych placówkach medycznych. Szpitale i stacje pogotowia na bieżąco informują nas o swoich potrzebach, czy to w zakresie zakupu sprzętu czy prac modernizacyjnych. Gdy tylko sytuacja finansowa na to pozwala, przeznaczamy na inwestycje dodatkowe środki.

Do placówek medycznych zlokalizowanych na terenie Warszawy, Pruszkowa i Konstancina-Jeziorny trafią ponad 22 mln zł.

Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie otrzyma w sumie ponad 4,1 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone na wykonanie dróg pożarowych oraz modernizację pomieszczeń wydawalni posiłków w budynku przy ul. Dolnej 42.

Dodatkowe środki otrzyma także Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie. Ponad 2,7 mln zł placówka przeznaczy na zakup maceratora, unitu laryngologicznego z wyposażeniem, niezbędnego wyposażenia dla systemu da Vinci oraz remont pomieszczeń. Uszkodzone tynki, zniszczone powłoki malarskie, zniszczona i zabrudzona stolarka drzwiowa oraz uszkodzone płytki PCV i posadzki w ciągach komunikacyjnych zostaną naprawione.

Ponad 2 mln zł trafi do Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza. Otrzymane środki placówka przeznaczy na wymianę okien w budynku F, poszycia dachowego oraz części konstrukcji dachowej w budynku H, a także remont izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych w budynku C.

Dzięki ponad 5,1 mln zł wsparcia Mazowiecki Szpital Bródnowski sp. z.o.o doposaży oddziały zlokalizowane w Szpitalu ul. Kondratowicza oraz Centrum przy ul. Górczewskiej. Zakupiony zostanie sprzęt i aparatura dla zakładu rehabilitacji, aparat USG, a także kolumna endoskopowa, kolonoskopy, oprogramowanie do endoskopii, gastroskopy, myjnie automatyczne, diatermia, aparat do znieczuleń, wózek reanimacyjny z kardiomonitorem, aparaty do USG z wyposażeniem, zestaw do palestezjometrii (urządzenie+ dwie sondy), defibrylator i sterylizator parowo-przelotowy. Z kolei na potrzeby oddziałów przy ul. Kondratowicza spółka zakupi sprzęt i aparaturę medyczną, w tym m.in. nowy aparat RTG. Przeprowadzona zostanie także adaptacja pomieszczeń. Planowane jest również przygotowanie dokumentacji pod przebudowę pomieszczeń budynku ,,F” dla potrzeb Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii.

Wsparcie otrzyma też Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. Ponad 1,5 mln zł placówka przeznaczy na dokumentację przedprojektową dotyczącą modernizacji i adaptacji budynków szpitala, a także zakup aparatu do znieczulenia i odtworzenie części sieci kanalizacji deszczowej.

Ponad 4 mln zł otrzyma Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER sp. z o.o. Planowane inwestycje to remont pomieszczeń bloku operacyjnego (670 tys. zł) i przebudowa głównej rozdzielni elektrycznej wraz ze zmianą lokalizacji w Szpitalu Kolejowym im. dr n. med. W. Roeflera w Pruszkowie (735 tys. zł). Przygotowana zostanie dokumentacja projektowa pod modernizację oddziału urologicznego w szpitalu w Pruszkowie. Na ten cel władze regionu przeznaczą 147 tys. zł. Kolejne planowane działania to przygotowanie dokumentacji pod przebudowę sali konferencyjnej wraz z zapleczem na potrzeby oddziału rehabilitacji oraz rozwiązanie układu komunikacyjnego na terenie Szpitala im. prof. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie (235 tys. zł) oraz przebudowa sali gimnastycznej na terenie placówki (396 tys. zł). Ponad 1,8 mln zł szpital przeznaczy na zakup sprzętu i aparatury medycznej.

Z kolei Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. otrzyma 80 tys. zł na dostawę, montaż i uruchomienie dwóch palników gazowo-olejowych do szpitala w Józefowie.

Dodatkowe środki trafią także do stacji pogotowia. Stołeczny Meditrans otrzyma blisko 2 mln zł na remont obiektu przy ul. Wydawniczej 70 w Warszawie z przeznaczeniem na stację wyczekiwania ZRM.

Ponad 22 mln zł dla placówek subregionalnych

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce otrzyma ponad 2,2 mln zł. Środki te pomogą w zakupie pierwszego wyposażenia dla nowo tworzonego oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej, a także w opracowaniu programów funkcjonalno-użytkowych na potrzeby zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na terenie szpitala.

Do WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie trafi ponad 3,5 mln zł w tym roku i ponad 300 tys. zł w 2023 r. na termomodernizację budynków szpitala psychiatrycznego w Gostyninie-Zalesiu. Na realizację tej inwestycji szpital pozyskał dofinansowanie w ramach RPO WM 2014–2020. Planowana jest m.in. przebudowa pawilonu nr 4, w tym: docieplenie ścian i dachu w ramach termomodernizacji i zmiana konstrukcji dachu wraz z pokryciem. Powstaną schody i podjazd dla niepełnosprawnych, a teren wokół budynku będzie utwardzony. Termomodernizacji poddane zostaną także magazyn techniczny i portiernia.

Z kolei Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku otrzymał ponad 2,2 mln zł dodatkowych środków. Ponad 1,9 mln zł zostanie przeznaczone na doposażenie placówki m.in. w aparat do znieczulenia, wiertarkę ortopedyczną, aparat RTG, zestaw holtera EKG, zestaw holtera RR, procesor tkankowy próżniowy, morcelator laparoskopowy, ureterorenoskop oraz 12 łóżek szpitalnych ortopedycznych. Szpital zakupi także aparat do tomograficznej angiografii oka (angio-OCT).

Ponad 5,3 mln zł otrzyma Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie. Środki te zostaną przeznaczone na naprawę instalacji elektrycznej, zakup, dostawę i montaż trzech dźwigów towarowo-osobowych w budynku kuchni i pralni, naprawę dachu ciechanowskiego centrum rehabilitacji, a także przygotowanie dokumentacji pod przebudowę pomieszczeń pododdziału medycyny paliatywnej. Ponadto placówka zakupi aparaturę medyczną, przygotowana zostanie dokumentacja pod przebudowę oddziału wewnętrznego, kardiologicznego, położniczo-ginekologicznego i oddziału neonatologicznego wraz z traktem porodowym, a także budynku kuchni i pralni. Szpital zakupi również urządzenia klimatyzacyjne.

Wsparcie w wysokości blisko 2,3 mln zł otrzyma Mazowiecki Szpital Specjalistyczny sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu. Placówka zakupi mikroskop operacyjny dla szpitalnego oddziału klinicznego neurochirurgii, a także przebuduje pomieszczenia magazynowania odpadów medycznych wraz z drogą dojazdową.

Z kolei ponad 4,7 mln zł otrzyma Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach sp. z o.o. Środki te pozwolą na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do wykonania modernizacji oddziału laryngologii (178 tys. zł), dostosowanie wyposażenia Zakładu Radiologii w Siedleckim Centrum Onkologii do obowiązujących przepisów (ponad 1,4 mln zł) oraz zakup tomografu koherentnego dla oddziału okulistyki (315 tys. zł). Ponadto, dzięki wsparciu w wysokości ponad 2,7 mln zł w placówce utworzony zostanie Regionalny Ośrodek Szkoleniowy. Zakupiona zostanie konsola szkoleniowa, która będzie wykorzystywana do ćwiczenia operacji z użyciem nowoczesnej technologii robotycznej, w tym systemu da Vinci.

Wsparcie otrzyma także stacja pogotowia w Płocku. Placówka przeznaczy blisko 2 mln zł na przebudowę budynku magazynowo-garażowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Strzeleckiej 3.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.