Skontrolowali warunki pobytu kierowców świadczących usługi przewozu osób

W wyniku kontroli legalności pobytu cudzoziemców przede wszystkim tych, którzy świadczącą usługi przewozu osób za pomocą popularnej aplikacji mobilnej, funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Warszawie zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy złamali przepisy prawa w naszym kraju.

Efektem działań kontrolnych funkcjonariuszy z warszawskiej placówki Straży Granicznej w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej migracji, przeprowadzonych na terenie Warszawy było ujawnienie i zatrzymanie dwóch cudzoziemców – obywateli Tadżykistanu oraz Nigerii. Obydwaj nie posiadali dokumentów uprawniających do pobytu w Polsce, do której dostali się nielegalnie, dodatkowo jeden z nich legitymował się podrobionym tadżyckim prawem jazdy. Mężczyźni, na co dzień trudnili się przewozem osób na terenie stolicy poprzez jedną z popularnych aplikacji mobilnych.

W związku z brakiem dokumentów pobytowych u kontrolowanych cudzoziemców, wszczęto wobec nich postępowania administracyjne zmierzające do wydania decyzji zobowiązującej do powrotu. Ponadto obywatelowi Tadżykistanu przedstawiono zarzut za czyn z art. 270 § 1 kk. tj. posłużenia się przed funkcjonariuszem Straży Granicznej podrobionym na wzór oryginalnego dokumentem w postaci tadżyckiego prawa jazdy. Cudzoziemiec został przesłuchany w charakterze podejrzanego. Przyznał się do zarzucanego czynu, nie składając wyjaśnień.

Komendant Placówki Straży Granicznej w Warszawie wystąpił z wnioskiem do sądu o umieszczenie mężczyzn w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców. Od początku roku funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali blisko 50 fałszywych praw jazdy. Większość z nich ujawniono podczas standardowych kontroli legalności pobytu głównie na terenie województwa mazowieckiego.