Przygotowanie województwa mazowieckiego do sezonu zimowego

Bezpieczeństwo mieszkańców to priorytet w sezonie zimowym. Jednym z najważniejszych zadań jest pomoc osobom w kryzysie bezdomności. Istotne jest też zapobieganie pożarom oraz zatruciu tlenkiem węgla. Mazowieckie służby są przygotowane do sezonu zimowego.

– W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się posiedzenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, podczas którego ze wszystkimi służbami zostało omówione bezpieczeństwo mieszkańców podczas sezonu zimowego. Chciałbym zwrócić uwagę na trzy aspekty. Jednym z nich jest opieka nad osobami w kryzysie bezdomności podczas zimy. Apeluję, że jeśli widzimy osobę, która jest wychłodzona i potrzebuje pomocy, to powinniśmy powiadomić o tym odpowiednie służby lub zadzwonić do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego na nr 987. Drugą kwestią jest bezpieczeństwo dzieci podczas zabaw na mrozie. Należy pamiętać, żeby nigdy nie wchodzić na lód na zbiornikach wodnych i interweniować jeśli jesteśmy świadkiem takie sytuacji. Trzecią, bardzo ważną kwestią w sezonie zimowym, jest ta związana z wystąpieniem pożarów lub zatruciem tlenkiem węgla w domach. Dlatego apeluję, aby mieć czujkę, która zaalarmuje nas, gdy tlenek węgla lub dym pojawią się w naszym domu. – powiedział Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł.

Pomoc osobom w kryzysie bezdomności
Podczas sezonu zimowego szczególną uwagę należy zwrócić m.in.: na osoby w kryzysie bezdomności. Udzielenie schronienia osobom w kryzysie bezdomności jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Mazowiecki Urząd Wojewódzki również prowadzi działania w tym zakresie. Jak co roku przygotowuje i przekazuje ulotki do policji, straży miejskiej oraz PKP, na których znajdują się numery telefonów, pod którymi można uzyskać pomoc (w tym numer Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 987, które jak co roku będzie udzielać informacji osobom w kryzysie bezdomności na temat możliwych form doraźnej pomocy w okresie zimowym). MUW przeprowadził także kompleksowe kontrole w placówkach tymczasowego schronienia osobom w kryzysie bezdomności. Wojewoda Mazowiecki wystosował pisma do włodarzy gmin m.in. w sprawie konieczności podejmowania działań w celu zapewnienia wsparcia osobom w kryzysie bezdomności i zagrożonym bezdomnością oraz osobom starszym i ubogim w związku z okresem zimowym. Ponadto sporządzono i przekazano do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej listę z liczbą wolnych miejsc w placówkach udzielających tymczasowego schronienia osobom w kryzysie bezdomności. Rejestr takich miejsc można znaleźć pod linkiem: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/rejestr-miejsc-udzielajacych-tymczasowego-schronienia-osobom-bezdomnym

Działania Państwowej Straży Pożarnej
W związku z tym, że w okresie jesienno-zimowym w naszym kraju w mieszkaniach i domach wzrasta ryzyko powstania pożarów oraz zatruć tlenkiem węgla Państwowa Straż Pożarna zachęca, aby mieszkańcy wyposażyli swoje domy w podstawowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: czujki dymu, czujki tlenku węgla, detektory gazu ziemnego oraz gaśnice proszkowe (ABC) 2 lub 1 kg. Strażacy apelują, aby co roku, a tym bardziej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego wykonać obowiązkowe okresowe przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzanie instalacji wentylacyjnej. PSP na terenie województwa mazowieckiego promuje kampanię „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” oraz zwraca uwagę na niebezpieczeństwo pożarów wewnętrznych (mieszkań/domów) umieszczając informacje na swoich stronach internetowych, w mediach społecznościowych, podejmują współpracę ze środkami masowego przekazu, w szczególności w lokalnych mediach, a także podczas spotkań z mieszkańcami (gdzie rozdają ulotki informacyjne o zagrożeniach związanych z pożarami i tlenkiem węgla).

W obecnie trwającym sezonie grzewczym (tj. od 1 października br.) w całym województwie mazowieckim odnotowano 41 interwencji związanych z tlenkiem węgla. Zostało poszkodowanych 13 osób, w tym 3 dzieci (stan na 5 grudnia br.). W zeszłorocznym sezonie odnotowano z kolei 113 interwencji (3 osoby poniosły śmierć, a 50 zostało poszkodowanych).

Odnotowano także 810 pożarów mieszkań, w których poszkodowanych zostało 41 osób, a 8 poniosło śmierć (stan na 5 grudnia br.).

Rozpoczęcie sezonu grzewczego to zawsze zwiększenie interwencji związanych z emisją tlenku węgla i pożarami mieszkań domów jednorodzinnych. Można temu zapobiec. Państwowa Straż Pożarna od wielu lat prowadzi kampanię „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”. Jest to kampania, która ma uzmysłowić jakie zagrożenia stwarza pożar i jakie konsekwencje może mieć stosowanie nieodpowiednich i źle eksploatowanych urządzeń grzewczych. PSP rekomenduje, aby w każdym domu zamontować czujkę tlenku węgla oraz czujkę dymu. To nieduże urządzenia, które mogą uratować życie. – powiedział st. bryg. Artur Gonera Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Ponadto, w związku z feriami zimowymi Państwowa Straż Pożarna, jak co roku realizuje czynności kontrolno-rozpoznawcze z zakresu ochrony przeciwpożarowej w obiektach, w których organizowany jest wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży. Przeprowadzane są także czynności kontrolno-rozpoznawcze w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku. Podczas ferii prowadzone są także działania informacyjne: rozmowy z dziećmi i młodzieżą na temat bezpieczeństwa podczas ferii, informacje na stronie internetowej PSP i mediach społecznościowych, w lokalnych mediach. Straż Pożarna prowadzi także kampanię „Bezpieczne Lodowiska” – jest to pomoc PSP w organizacji lodowisk, w tym wylewanie wody na uprzednio przygotowane ślizgawki.

Jednostki organizacyjne PSP prowadzą także działania informacyjne dotyczące bezpieczeństwa na mrozie: jak zachować się podczas silnych mrozów i intensywnych opadów śniegu. W związku z okresem świątecznym i noworocznym Komendy Powiatowe i Miejskie PSP z terenu województwa mazowieckiego, w grudniu 2022 roku przeprowadzają czynności kontrolno-rozpoznawcze w obiektach, w których są magazynowane, konfekcjonowane i sprzedawane materiały pirotechniczne. W drugiej połowie grudnia wystartuje kampania, która będzie informować o zagrożeniach, jakie niosą ze sobą nieprawidłowo użytkowane fajerwerki.

Pomoc uchodźcom przybywającym z terenu Ukrainy
W województwie mazowieckim znajduje się 235 obiektów, w których schronienie mogą znaleźć obywatele Ukrainy uciekający z tego terytorium przed konfliktem zbrojnym. Obecnie zajętych jest 8 899 miejsc, a wolnych 13 058. W razie napływu uchodźców w związku z sezonem zimowym, baza będzie na bieżąco powiększana. Zostały także sprawdzone stany magazynowe, w których znajdują się rzeczy przeznaczone dla uchodźców (m.in. koce, ręczniki, łóżka). Ponadto obecnie odbywa się akcja dystrybucji pomocy rzeczowej z UNHCR do obiektów zakwaterowania uchodźców z Ukrainy.

Wojewoda Mazowiecki prowadzi także dwa punkty informacyjne (na Dworcu Centralnym i Zachodnim), w których uchodźcy mogą uzyskać m.in. pomoc prawną, wsparcie psychologiczne czy otrzymać transport do miejsca tymczasowego zakwaterowania w Ptak Warsaw Expo (obiekcie koordynowanym przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Przy ul. Nowy Świat 15/17 w Warszawie działa punkt informacyjno-doradczy dla obywateli Ukrainy. Punkt funkcjonuje w ramach projektu FAMI pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb wynikających z masowego napływu obywateli państw trzecich (OPT) spowodowanego wojną w Ukrainie”, współfinansowanego z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w ramach projektu zaprosił do współpracy dwie organizacje pozarządowe, działające na rzecz uchodźców z Ukrainy – Fundację dla Somalii oraz Fundację Nauki Języków Obcych Lingua Mundi. Prowadzone przez Fundacje działania doradcze i informacyjne dla obywateli z Ukrainy obejmują m.in. pomoc psychologiczną i prawną, pomoc w kwestiach legalizacji pobytu oraz wsparcia aktywizacji zawodowej, a także dziedzinę prowadzenia działalności gospodarczej i spraw podatkowych.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.