Służba Więzienna „W SŁUŻBIE PRAWU”

Zakład Karny w Siedlcach kontynuuje realizację edukacji młodzieży w ramach ogólnopolskiego programu „W SŁUŻBIE PRAWU” z zakresu edukacji prawnej. W projekcie udział wzięli uczniowie z Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łukowie oraz z Zespołu Placówek w Łukowie.

Słuzba Więzienna to trzecia co do wielkości formacja mundurowa w Polsce. W naszych szeregach pełni służbę prawie 30 tys. funkcjonariuszy i pracowniów cywilnych. Chronimy społeczeństwo przed sprawcami przestępstw, zapewniamy bezpieczeństwo na terenie zakładów karnych i aresztów śledczych oraz realizujemy żmudny proces resocjalizacji skazanych. Dodatkowo zgodnie z zapisami zawartymi w znowelizowanej ustawie o Służbie Więziennej prowadzimy edukację prawną młodzieży związaną z prewencją przestepstw oraz edukację uczniów związaną z kształtowaniem postaw obywatelskich, proobronnych i patriotycznych.

„W SLUŻBIE PRAWU”
Projekt „W SŁUŻBIE PRAWU” ukierunkowany jest na prewencję przestępstw poprzez podniesienie świadomości prawnej młodzieży, przywołanie realiów więziennej rzeczywistości, która towarzyszy skazanym i jest efektem kolizji z prawem. Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Siedlcach przybliżyli młodzieży zagadnienia związane z prawem karnym, potrzebą przestrzegania norm społecznych i przedstawili podstawowe informacje na temat polskiego systemu więziennictwa oraz zadań stawianych przed Słuzbą Więzienną.

SZKOŁA Z CERTYFIAKTEM
W związku z przystąpieniem uczniów z Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łukowie oraz Zespołu Placówek w Łukowie do ogólnopolskiego programu „W SŁUZBIE PRAWU” z zakresu edukacji prawnej placówkom szkolnym przyznano certyfiakaty potwierdzające udział młodzieży we wspomnianym projekcie.

Tekst: por. Przemysław Turyk
Zdjęcia: archiwum ZK Siedlce

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.