wtorek, 03 sierpnia 2021

Służba Więzienna wspiera przytulisko dla bezdomnych psów

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Siedlcach w dobie pandemii COVID-19 reagują zdecydowaną pomocą by poprawić los zwierząt. W dobie pandemii COVID-19

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Siedlcach w dobie pandemii COVID-19 reagują zdecydowaną pomocą by poprawić los zwierząt. W dobie pandemii COVID-19 zauważalne jest zmniejszone wsparcie dla zwierząt, mniejsza liczba darczyńców. Dlatego też jest to czas na odrzucenie bierności i aktywne działanie. Musimy pamiętać, że los zwierząt zależy od każdego z nas.

Zwracając uwagę na zmniejszoną w obecnym okresie pomoc dla bezdomnych zwierząt kadra siedleckiej jednostki penitencjarnej zorganizowała zbiórkę środków finansowych, która pozwoliła zakupić 260 kg suchej karmy dla psów. W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Zwierzoluby z Siedlec karma została przekazana na rzecz przytuliska dla bezdomnych psów przy Urzędzie Gminy w Wiśniewie.

Dodatkowo osadzeni z oddziału terapeutycznego dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo w ramach terapii zajęciowej wykonali dwie okazałe budy dla psów ze wspomnianego powyżej przytuliska. Zakład Karny w Siedlcach od kilku lat współpracuje ze Stowarzyszeniem Zwierzoluby z Siedlec jak i innymi podmiotami, którym los zwierząt nie jest obojętny. Taka współpraca m. in. pozwala pozyskać materiał, z którego skazani przebywający we wspomnianym oddziale terapeutycznym pod dozorem kadry tegoż oddziału wykonują budy dla wolno żyjących kotów oraz bezdomnych psów w schroniskach. Oddziaływania takie służą m. in. uwrażliwianiu osadzonych na krzywdę zwierząt, promowaniu wiedzy na temat praw zwierząt, kształtowaniu poczucia odpowiedzialności za los naszych „braci mniejszych”.


Nasi partnerzy