wtorek, 27 lipca 2021

Sprawdzili warunki pobytu cudzoziemców

Kontrole legalności pobytu podjęte przez funkcjonariuszy z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej doprowadziły do zatrzymania 11 cudzoziemców, którzy naruszyli przepisy pobytowe

Kontrole legalności pobytu podjęte przez funkcjonariuszy z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej doprowadziły do zatrzymania 11 cudzoziemców, którzy naruszyli przepisy pobytowe w naszym kraju.

Działania kontrolne podjęto na terenie Warszawy, Grójca, Piotrkowa Trybunalskiego oraz Torunia. Ich efektem było zatrzymanie siedmiu obywateli Gruzji, dwóch obywateli Ukrainy oraz jednego Tadżyka i Kazacha. W trakcie weryfikacji ich statusu pobytowego w Polsce okazało się, że sześciu z nich nie opuściło terytorium RP po wykorzystaniu dopuszczalnego okresu pobytowego w naszym kraju, pozostali zaś – pięciu Gruzinów – nie posiadało wymaganych dokumentów pobytowych uprawniających do zamieszkiwania w Polsce. Wobec wszystkich ujawnionych cudzoziemców, komendanci placówek SG z Warszawy, Lesznowoli, Łodzi i Bydgoszczy, wszczęli postępowania administracyjne zakończone wydaniem decyzji zobowiązujących do powrotu.


Nasi partnerzy