wtorek, 26 października 2021

Straż Graniczna rozbiła międzynarodową zorganizowaną grupę przestępczą

Funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w wyniku prowadzonego śledztwa pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Łodzi zatrzymali 5 osób, w tym 3 pod zarzutem udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się organizowaniem cudzoziemcom przekraczanie granicy RP, a następnie ułatwianiem im pobytu w Polsce wbrew obowiązującym przepisom w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Wszystkim grozi do 8 lat pozbawienia wolności.

W wyniku skoordynowanych działań przeprowadzonych na terenie województw: mazowieckiego i łódzkiego, funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali 5 cudzoziemców m.in. obywateli Pakistanu, Tadżykistanu, Białorusi, Afganistanu, w tym organizatora grupy. Dodatkowo, podczas zatrzymania na jednym z adresów funkcjonariusze ujawnili i zatrzymali mężczyznę narodowości tadżyckiej poszukiwanego czerwoną notą Interpolu za przestępstwa finansowe.

Grupa działała skrupulatnie i w sposób zaplanowany, werbując na terenie Białorusi cudzoziemców pochodzących z regionu Zakaukazia i Azji Południowej, a następnie organizowała im przekroczenie granicy RP poprzez uzyskiwanie w jednym z konsulatów RP na Białorusi polskich wiz krótkoterminowych, uprawniających do wjazdu na terytorium państw należących do strefy Schengen. Po udanym wjeździe organizatorzy ułatwiali cudzoziemcom pobyt w Polsce poprzez potwierdzenie fikcyjnego zatrudnienia, co z kolei umożliwiało składanie przez cudzoziemców w urzędach wojewódzkich wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce, a tym samym legalizowało ich pobyt w Polsce i innych państwach strefy Schengen.

Grupa funkcjonowała od około 3 lat, czyniąc sobie z tego procederu stałe źródło dochodu. Szacuje się, że w ten sposób działając mogła sprowadzić i ułatwić pobyt w Polsce kilkudziesięciu cudzoziemcom m.in. obywatelom Bangladeszu, Pakistanu czy Indii. Członkowie grupy za pomoc cudzoziemcom pobierali kwotę od około 2,5 do 4 tys. euro.

Ogółem na terenie Warszawy i okolic Łodzi przeszukano 6 pomieszczeń mieszkalnych, jedno gospodarcze, punkt gastronomiczny typu kebab oraz 7 samochodów. Na miejscu zabezpieczono dokumenty świadczące o przestępczej działalności grupy m.in. faktury, nośniki informacji, telefony, komputery, karty SIM oraz środki finansowe w kwocie 40 tys. złotych prawdopodobnie pochodzące z nielegalnych transakcji.

Poszczególnym członkom grupy prokurator przedstawił zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 258 kk.), organizowania cudzoziemcom przekraczania granicy RP wbrew przepisom (art. 264 § 3 kk.) oraz czerpania korzyści majątkowej z ułatwiania pobytu cudzoziemcom na terytorium naszego kraju (art. 264a § 1 kk.), za co grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 8 lat.

Decyzją Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Łodzi wobec cudzoziemców zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci zakazu opuszczania terytorium RP połączonego z zatrzymaniem paszportów, zakazu kontaktu pomiędzy sobą oraz dozoru policyjnego.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Nadzoruje ją Prokuratura Okręgowa w Łodzi.


Nasi partnerzy