niedziela, 28 listopada 2021

Straż Graniczna zatrzymała dwóch obywateli Wietnamu na terenie Wólki Kosowskiej

W wyniku kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terenie Wólki Kosowskiej funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Warszawie zatrzymali dwóch Azjatów nielegalnie przebywających na terytorium naszego kraju. Z oświadczeń cudzoziemców wynika, że dostali się do Polski nielegalnie.

Zatrzymane osoby to mężczyźni w wieku 22 i 40 lat. Obydwaj są obywatelami Wietnamu. W podwarszawskiej Wólce Kosowskiej zajmowali się różnego rodzaju pracami dorywczymi, m. in. handlem, gastronomią czy przewożeniem towarów w obrębie azjatyckiego centrum.

W wyniku kontroli funkcjonariusze ustalili, że ujawniona dwójka Wietnamczyków przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nielegalnie – bez ważnych wiz lub innych dokumentów, które uprawniałyby ich do wjazdu i pobytu w Polsce. Co więcej, z oświadczeń uzyskanych od zatrzymanych, jak i sprawdzeń dokonanych w systemach teleinformatycznych funkcjonariusze nie odnotowali przekroczenia przez nich granicy polskiej, co świadczy, że cudzoziemcy dostali się do Polski nielegalnie. Prawdopodobnie dlatego też nie podjęli żadnych prób w uzyskaniu zezwolenia na pobyt w naszym kraju. W toku prowadzonych czynności mężczyźni przyznali się, że do Polski trafili nielegalnie, płacąc za podróż z Azji do Europy od 1 tys. do 8 tys. dolarów amerykańskich. W tej sprawie zostały wszczęte postępowania w sprawach przekroczenia granicy wbrew przepisom.

Wobec nich wszczęto postępowania administracyjne w kierunku wydania decyzji zobowiązujących do powrotu. Cudzoziemcy usłyszeli również zarzuty przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom. Wobec jednego z zatrzymanych Komendant Placówki Straży Granicznej w Warszawie skierował wniosek do sądu o umieszczenie go w jednym ze strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców. Wobec drugiego, ze względu na szczególną sytuację rodzinną, zastosowano środki alternatywne do detencji, tj.: obowiązek zgłaszania się raz w tygodniu do siedziby placówki, przekazanie paszportu do depozytu Komendanta Placówki Straży Granicznej w Warszawie oraz zamieszkiwanie pod stałym adresem.


Zobacz również