niedziela, 24 października 2021

Strażacy monitorują sytuację na rzekach województwa mazowieckiego

Stan wód na rzekach układa się w strefie wody wysokiej i średniej oraz lokalnie niskiej. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia hydrologiczne o możliwym wezbraniu wody w rzekach z przekroczeniem stanów ostrzegawczych na terenie województwa mazowieckiego.

Ustabilizowała się sytuacja na terenie powiatu płockiego. Lodołamacze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie kruszyły zator lodowy na Wiśle udrożniając koryto rzeki. Poziom wody w rzece stopniowo opadał osiągając stan poniżej alarmowego w sobotę 27 lutego 2021 roku oraz poniżej stanu ostrzegawczego w niedzielę 28 lutego 2021 roku. W związku z ustabilizowaniem się poziomu wody w Wiśle w niedzielę 28.02.2021 odwołano alarm przeciwpowodziowy na terenie Płocka.

W dalszym ciągu strażacy utrzymują w gotowości sprzęt ratowniczy oraz logistyczny w ramach centralnego odwodu operacyjnego na terenie poszczególnych województw oraz w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, Szkole Aspirantów PSP w Krakowie, Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu i Centralnej Szkole PSP w Częstochowie.

Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie oraz komendy powiatowe i miejskie PSP województwa mazowieckiego są w stałym kontakcie ze służbami zarządzania kryzysowego, analizują raporty meteorologiczne oraz współpracują z ekspertami z instytucji Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. PSP. Ponadto strażacy monitorują poziom wody w rzekach oraz stan wałów przeciwpowodziowych.

Opracowanie: mł. bryg. Karol Kierzkowski – Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie,
Zdjęcia: Komenda Powiatowa PSP w Sochaczewie, Komenda Powiatowa PSP w Wyszkowie.


Nasi partnerzy