piątek, 14 maja 2021

Święto Straży Granicznej

16 maja obchodzimy święto Straży Granicznej, powołanej 29 lat temu do ochrony granic Rzeczpospolitej Polskiej.

Dzisiejsza Straż Graniczna to nowoczesna …

16 maja obchodzimy święto Straży Granicznej, powołanej 29 lat temu do ochrony granic Rzeczpospolitej Polskiej.

Dzisiejsza Straż Graniczna to nowoczesna formacja mundurowa, w której służbę pełni blisko 14,4 tys. funkcjonariuszy. W realizacji ustawowych zadań funkcjonariuszy wspiera prawie 3,4 tys. pracowników.

Struktury Straży Granicznej tworzą: Komenda Główna, Biuro Spraw Wewnętrznych, dziewięć oddziałów (Warmińsko-Mazurski, Podlaski, Nadbużański, Bieszczadzki, Karpacki, Śląski, Nadodrzański, Morski, Nadwiślański) oraz trzy ośrodki szkolenia (w Koszalinie, Kętrzynie i Lubaniu).

Obecnie, w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego pełni służbę 1355 funkcjonariuszy oraz zatrudnionych jest 405 pracowników. Oddział ustawowe zadania realizuje wewnątrz kraju, obejmując swoim zasięgiem trzy centralne województwa: mazowieckie, łódzkie oraz kujawsko-pomorskie, nie mając jako jedyna jednostka organizacyjna Straży Granicznej bezpośredniego styku z granicą państwa. Funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału na co dzień zapewniają obsługę ruchu granicznego w 5 przejściach lotniczych (4 stałych i 1 dodatkowym), znajdujących się w: Placówce Straży Granicznej Warszawa-Okęcie, Placówce Straży Granicznej Warszawa-Modlin, Placówce Straży Granicznej w Łodzi, Placówce Straży Granicznej w Bydgoszczy oraz Placówce Straży Granicznej w Lesznowoli z Grupą Zamiejscową w Radomiu.

W strukturach Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej znajduje się również Placówka Straży Granicznej w Warszawie ukierunkowana na realizację zadań stricte migracyjnych na terenie aglomeracji warszawskiej i okolic. Poza lotniczymi przejściami granicznymi, na obszarze 88 powiatów centralnej Polski, funkcjonariusze NwOSG dokonują kontroli legalności pobytu cudzoziemców, ich zatrudnienia w zakresie powierzenia wykonywania im pracy jak i prowadzenia przez nich działalności gospodarczej. Prowadzą czynności związane z przyjmowaniem od cudzoziemców wniosków o ochronę międzynarodową oraz wydawaniu decyzji zobowiązujących do powrotu, badają także przesłanki do uzyskania przez cudzoziemców zgody na pobyt tolerowany lub pobyt ze względów humanitarnych. Oprócz zadań związanych z ochroną nienaruszalności granicy państwowej – rozumianej nie tylko jako zapobieganie nielegalnej migracji, funkcjonariusze NwOSG przeciwdziałają i zwalczają przestępstwa o charakterze transgranicznym.

Funkcjonariusze Straży Granicznej realizują również wiele czynności, które pozostają niewidoczne ze względu na ich operacyjny charakter, ale to one są najważniejsze z punktu widzenia przeciwdziałania i zwalczania przestępczości zorganizowanej. Praca operacyjno-śledcza ma szczególne znaczenie w realizacji przez Straż Graniczną ustawowych zadań, związanych z przeciwdziałaniem nielegalnej migracji oraz zwalczaniem przestępczości o międzynarodowych charakterze. Kluczowe znaczenie w zwalczaniu grup przestępczych, z uwagi na ich międzynarodową działalność, ma współpraca z innymi krajami. Straż Graniczna jest uczestnikiem wspólnych operacji oraz zespołów śledczych w sprawach koordynowanych przez Europol, a realizowanych przez organy ścigania innych państw członkowskich UE.

Ponadto, funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej regularnie uczestniczą w misjach bilateralnych oraz koordynowanych przez agencję FRONTEX.


Nasi partnerzy