czwartek, 08 grudnia 2022

Szpital gruźliczy w Otwocku przechodzi gruntowną modernizację

Na inwestycje w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku w latach 2015–2020 Samorząd Województwa Mazowieckiego przekazał w sumie ponad 31 mln zł. Dzięki temu udało się przeprowadzić szereg prac, które poprawiły dostęp do leczenia i zwiększą komfort pacjentów.

Przebudowa pawilonu głównego i remont dachu na budynku B
Dzięki temu wsparciu w roku 2020 wyremontowano już dach w budynku B w kompleksie przy ul. Reymonta 83/91 w Otwocku. Teraz prace modernizacyjne będą dotyczyć m.in. dachu w części zachodniej i centralnej pawilonu głównego. W ramach prac budowlanych przewidziano m.in. wydzielenie stref pożarowych, przebudowę systemu wentylacji, uzupełnienie i impregnację więźby dachowej oraz wymianę pokrycia dachowego. Prace te pochłoną w sumie ponad 4,1 mln zł.

Przebudowa skrzydła zachodniego i centralnego Pawilonu Głównego zakończy wszystkie planowane inwestycje w tym obiekcie. W centralnym skrzydle powstaną pracownie diagnostyczne i pomieszczenia administracyjne, a w zachodnim nowa Izba Przyjęć oraz utworzonych będzie 8 nowych izolatek dla chorych z chorobami zakaźnymi. Ponadto zostanie zmieniony układ komunikacyjny budynku – powstanie nowe wejście do Izby Przyjęć co poprawi bezpieczeństwo w zakresie udzielenia świadczeń w jej obrębie.

W zachodnim skrzydle dodatkowo zmodernizowana zostanie sygnalizacja przeciwpożarowa za kwotę 86 213,16 zł.

Wszystkie prace w pawilonie głównym będą kosztowały ponad 11,2 mln zł.

Budynek C
Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa na przebudowę i rozbudowę pawilonu C. Prace projektowe i remont tego budynku mają pochłonąć w sumie ponad 8,5 mln zł.

Budynek pozyska także pierwsze wyposażenie. Powstanie nowy szyb windowy, wejścia i podjazdy. W zmodernizowanym pawilonie C powstanie Oddział dla chorych z chorobami płuc. Będzie on dostosowany do tego, by w razie epidemii mógł być szybko przekształcony w oddział obserwacyjno-zakaźny.

Pawilon izolacyjny
Do pawilonu izolacyjnego w kompleksie szpitalnym przy ul. Reymonta możliwe będzie wkrótce przeniesienie Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy dla dorosłych z lokalizacji Narutowicza 80 . Ułatwi to pacjentom dostęp do wielu usług diagnostycznych. Skróci się także czas oczekiwania na wizytę i poprawi dostęp obiektu dla pacjentów niepełnosprawnych. Nowa poradnia będzie mogła korzystać z infrastruktury medycznej i technicznej szpitala.

Coś dla ciała, coś dla ducha
Dzięki 1 mln zł wsparcia na nieużytkowanym dotychczas terenie powstanie ekologiczny ogród marzeń – jest to zadanie realizowane w ramach projektu BOM.

Do dyspozycji chorych będą m. in. tężnia solankowa, urządzenia do ćwiczeń, plac zabaw i elementy małej architektury, nowe oświetlenie, pergole, oczko wodne i nasadzenia roślinne. Dzięki nawierzchniom chodnikowym i podjazdom wszystko dostępne będzie także dla osób niepełnosprawnych.

To nie wszystko
To tylko część prac, które dzięki wsparciu będzie można wykonać w obiektach Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. Na budowę Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy dla dzieci przeznaczono przeszło 11,1 mln zł. Za blisko 200 tys. zł zakupiony będzie sprzęt do leczenia raka płuc, a przy hospicjum stacjonarnym powstał już w roku 2020, kosztujący prawie 60 tys. zł ogród sensoryczny.


Zobacz również